อ่วม!สินค้าพาเหรดขึ้นราคาปีหน้า

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / อ่วม!สินค้าพาเหรดขึ้นราคาปีหน้า

พาณิชย์ เบรก น้ำตาลทราย-นมสด-ซีอิ๊ว ขอขึ้นราคา สั่งสินค้าตรึงราคาเดิมถึงสิ้นปี เตรียมเข็นอาหารธงฟ้าช่วยค่าครองชีพประชาชน

16

 

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยถึงการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เพื่อติดตามภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (26 ก.ค.) ว่า ที่ประชุมได้กำชับให้ดูแลราคาสินค้าและเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลโครงสร้างระบบราคาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สมดุล และขอความร่วมมือผู้ผลิตต่อมาตรการตรึงราคาสินค้าถึงเดือนธันวาคม 2556 หากเห็นว่าสินค้ารายใดมีความเคลื่อนไหวมากผิดปกติ ให้นำมาเสนอเป็นรายการสินค้าควบคุม เพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายดูแลต่อไป

ที่ผ่านมีผู้ประกอบการขอปรับราคาน้ำตาลทราย ถุงขนาด 1 กก., นมสดพร้อมดื่ม และซีอิ๊ว แต่กระทรวงยังไม่อนุมัติ มีเพียงบางรายการ เช่น วัตถุดิบอาหารสัตว์ น้ำปลา ปูนซีเมนต์เครื่องแบบนักเรียนที่มีราคาขยับขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 4.32-11 โดยมาจากต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น แต่ราคายังไม่เกินเพดานราคาที่กำหนด ส่วนสินค้าที่ราคาลดลง คือ น้ำมันพืชจากปาล์ม ปุ๋ยเคมี และเหล็กเส้น

ย่างไรก็ตามขณะนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเตรียมจัดงานธงฟ้า เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อได้อีกทางหนึ่ง ส่วนอาหารจานเดียวหรืออาหารปรุงสำเร็จได้ขอความร่วมมือให้คงราคาเดิม และยังเตรียมขอความร่วมมือกับร้านอาหารธงฟ้า ในเครือข่ายของกระทรวงพาณิชย์ให้ปรับลดราคาจำหน่ายอาหารจานเดียวลงอย่างน้อยจานละ 5 บาท ด้วย

MThai news