ครม.อนุมัติลดภาษีบุคคลธรรมดาร้อยละ5

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม.อนุมัติลดภาษีบุคคลธรรมดาร้อยละ5

 

ครม. มีมติอนุมัติหลักปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อาทิ ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 100,000-300,000 บาท เสียอัตราร้อยละ5 

02-01

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (30 ก.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ… (มาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ)

สำหรับบุคคลธรรมดาเดิมผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 0-100,000 บาท เสียอัตราร้อยละ 5 และ 100,000-300,000 บาท เสียอัตราร้อยละ 10 เปลี่ยนใหม่เป็นร้อยละ5 เท่ากัน

ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 300,001-500,000 บาท ร้อยละ 10 (เท่าเดิม) ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 500,001-750,000 เดิม ร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 15 ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 750,001-1 ล้านบาท เป็นร้อยละ 20 (เท่าเดิม) ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 1,000,001- 2 ล้านบาท เดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 2,000,001-4 ล้านบาท เป็นร้อยละ 30 (เท่าเดิม) ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 4,000,001 ขึ้นไป ร้อยละ 37 เป็นร้อยละ 35

สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญให้เสียภาษีเงินได้สุทธิ ร้อยละ 20 และสำหรับคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้เสียภาษีจากเงินได้พึงประเมิน ร้อยละ 20 ทั้งนี้ กำหนดให้การแก้ไขบัญชีอัตราภาษีเงินได้ดังกล่าว มีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ.2556 ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

MThai news