กิตติรัตน์ มั่นใจพ.ร.บ.เงินกู้ ผ่านฉลุย

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กิตติรัตน์ มั่นใจพ.ร.บ.เงินกู้ ผ่านฉลุย

 

22

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงการคลังมั่นใจว่าร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท จะไม่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ขับเคลื่อนได้ โดยรัฐบาลได้ศึกษารายละเอียดการลงทุนด้านคมนาคมในระยะยาวแล้ว ซึ่งหากลงทุนอย่างเต็มรูปแบบจะใช้เงินลงทุนจำนวน 4.2 ล้านล้านบาท ขณะเดียวกันการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนเบื้องต้น ซึ่งในกรอบระยะเวลาการลงทุนไม่เกิน 7 ปี

“หวังว่า พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท จะผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และจะเตรียมเสนอต่อวุฒิสภาต่อไป โดยคาดว่าการลงทุนในครั้งนี้จะเป็นการช่วยกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ โดยรัฐบาลและกระทรวงการคลังมั่นใจว่าร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบกฎหมายที่วางไว้” นายกิตติรัตน์ กล่าว

MThai news