ลดสเปกไกด์เหลือวุฒิป.4 แก้ปัญหาขาดแคลน

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ลดสเปกไกด์เหลือวุฒิป.4 แก้ปัญหาขาดแคลน

 

กระทรวงท่องเที่ยว เตรียมปรับคุณสมบัติด้านการศึกษาอาชีพมัคคุเทศก์ เหลือเพียงประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าสอบทำงานอาชีพไกด์ แก้ปัญหาขาดแคลน

01-01

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า ทางกระทรวงเตรียมออกประกาศกระทรวงอนุญาตให้ผู้ที่มีความสามารถสื่อสารภาษาจีน รัสเซีย และเกาหลี สามารถสอบใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์(ไกด์) เพื่อประกอบอาชีพตามกฎหมาย 5 ปี

โดยปรับลดคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาจากเดิมต้องจบปริญญาตรี เหลือเพียงประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) เพื่อแก้ปัญหาไกด์ขาดแคลนอย่างเร่งด่วน เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีนักท่องเที่ยวจากประเทศดังกล่าวมากขึ้น

ปัจจุบันไกด์จีน รัสซีย และเกาหลี ขาดแคลนเป็นจำนวนมาก การยกระดับภาพลักษณ์ไกด์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้สูงอาจไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จึงจำเป็นต้องลดสเปกการศึกษาลง เพื่อให้คนที่รู้ภาษาเข้าสู่ระบบและทำงานได้ทันที

MThai news