เผยผลสอบน้ำมันรั่ว! เพราะท่อแตก

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เผยผลสอบน้ำมันรั่ว! เพราะท่อแตก

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุน้ำมันรั่วในทะเลจังหวัดระยอง เผยผลสอบ น้ำมันที่รั่ว เกิดจากท่อน้ำมันแตก พร้อมเสนอพีทีทีจีซี สอบเชิงลึกถึงสาเหตุหลังไม่พบปัจจัยภายนอกที่ทำให้ท่อเสียหาย

20

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุน้ำมันรั่วในทะเลจังหวัดระยอง โดยผลการตรวจสอบพบว่า สาเหตุที่ทำให้น้ำมันไหลในทะเลเกิดจากท่อน้ำมันรั่ว แต่ไม่พบปัจจัยภายนอกที่ทำให้ท่อแตก

ขณะที่การปฎิบัติงานของพนักงานบริษัทพีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือพีทีทีจีซี ก่อนการเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเป็นไปตามกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน โดยการใช้สารเคมีเพื่อขจัดคราบน้ำมันไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากมีสภาวะคลื่นลมแรง ซึ่งยังส่งผลให้การใช้บูมกักน้ำมันไม่ได้ผลเต็มที่ ทำให้น้ำมันเคลื่อนตัวเร็วและเล็ดลอดเข้าสู่อ่าวพร้าว

รวมถึงการปฎิบัติการโปรยสารเคมีขจัดคราบน้ำมันโดยเครื่องบินล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบฯได้ตั้งสมมุติฐานปริมาณน้ำมันที่ไหลออกจากท่อที่เกิดเหตุทั้งหมดไม่เกิน 54,341 ลิตร และน้ำมันที่เล็ดลอดมาที่อ่าวพร้าวมีประมาณ 11,773 ลิตร

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ได้เสนอแนะให้บริษัทพีทีทีจีซี ควรตั้งคณะทำงานเพื่อสอบสวนสาเหตุการแตกของท่อเชิงลึก โดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดทำแผนฟื้นฟูระยะสั้นระยะยาว รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาจากหน่วยงานต่างๆของรัฐ ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

MThai news