ปูนใหญ่ทุ่ม12,400ลบ.ก่อสร้างโรงปูนพม่า

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ปูนใหญ่ทุ่ม12,400ลบ.ก่อสร้างโรงปูนพม่า

บอร์ด SCC อนุมัติงบ 12,400 ล้านบาท สร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศเมียนมาร์ ตั้งอยู่ที่เมืองเมาะลาไย กำลังการผลิต 1.8 ล้านตันต่อปี

06-1

 

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG เปิดเผยว่า  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการลงทุนมูลค่า 12,400 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์แบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศเมียนมาร์ ภายใต้กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment Law) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดาเนินการผลิตได้ประมาณกลางปี 2559

โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ดังกล่าวจะมีกาลังการผลิต 1.8 ล้านตันต่อปี ตั้งอยู่ที่เมืองเมาะลาไย (Mawlamyine) ซึ่งมีแหล่งหินปูนปริมาณมากและเพียงพอในระยะยาว ประกอบกับสามารถขนส่งสินค้าทางน้าไปยังเมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่สาคัญของประเทศเมียนมาร์

ทั้งนี้ในปี 2555 SCG ได้ส่งออกปูนซีเมนต์ไปยังประเทศเมียนมาร์ประมาณ 1.7 ล้านตัน จากความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ทั้งหมดประมาณ 4 ล้านตัน คาดว่าความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศเมียนมาร์จะขยายตัวในอัตราประมาณร้อยละ 10 ต่อปี ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า

นายกานต์ กล่าวว่า SCG จะถือหุ้นข้างมากในโครงการดังกล่าวที่จะพัฒนาขึ้นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าของตนเองขนาด 40 เมกะวัตต์ โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดที่ทันสมัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้ง (Waste-heat generator system) ขนาด 9 เมกะวัตต์ที่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้า รวมถึงมีท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตอีกด้วย

MThai news