ทางหลวงแนะเส้นทางเลี่ยงม็อบสวนยาง

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ทางหลวงแนะเส้นทางเลี่ยงม็อบสวนยาง

กรมทางหลวง แนะนำเลี่ยงการชุมนุม ม็อบสวนยางในเส้นทางการเดินทางขึ้น-ลงในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้

06

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า การชุมนุมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ ยังคงปิดการจราจรบนทางหลวง หมายเลข 41 กิโลเมตรที่ 333 บริเวณสี่แยกควนหนองหงษ์ ทั้ง 2 ฝั่งจราจร และเริ่มเข้าไปปิดการจราจร เส้นทางเลี่ยงย่อย ทางหลวงหมายเลข 4151 กิโลเมตรที่ 19+300 (กม.19 หลักที่ 300 เมตร) ตอนบ้านกุมแป-ควนหนองหงษ์ บริเวณแยกบ้านตูน เป็นจุดตัดระหว่างทางหลวง หมายเลข 4151 ถึงทางหลวงหมายเลข 4165 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา ในเส้นทางดังกล่าว กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลี่ยง หากประชาชนต้องการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภาคใต้จากสายเอเชีย ทางหลวงหมายเลข 41 และเดินทางมาถึงอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 403 ต่อไป ดังนี้ เส้นทาง ทุ่งสง-ห้วยยอด-ตรัง-พัทลุง-สงขลา ส่วนเส้นทางที่ 2 ประชาชนสามารถใช้เส้นทางจาก ทุ่งสง-ร่อนพิบูลย์-เมืองนครศรีธรรมราช-สงขลา (ทล.408)

สำหรับ เส้นทางเข้ากรุงเทพมหานคร ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเลี่ยง 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 พัทลุง-ชะอวด-บ้านตูน-เชียรใหญ่-เมืองนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี // ส่วนเส้นทางที่ 2 พัทลุง-ตรัง-กระบี่-พังงา และเส้นทางที่ 3 พัทลุง-ตรัง-ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง