กพร.ปรับระบบออกใบอนุญาต สกัดแร่เถื่อน

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กพร.ปรับระบบออกใบอนุญาต สกัดแร่เถื่อน

กพร. เตรียมออกใบอนุญาตขนแร่ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ปัญหาสวมสิทธิ เริ่มสิ้นเดือนกันยายนนี้

05

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มีแผนปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตขนแร่จากเดิมที่ใช้ระบบเอกสาร เปลี่ยนมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการออกใบอนุญาตขนแร่ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในสิ้นเดือนกันยายนนี้

ทั้งนี้การออกใบอนุญาตขนแร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จะทำให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการออกใบอนุญาตขนแร่ และสามารถติดตามสถานะของใบอนุญาตขนแร่นั้นได้ นอกจากนี้ ใบอนุญาตขนแร่ที่ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะมี QR Code ทำให้ไม่สามารถปลอมแปลงใบอนุญาตขนแร่หรือนำมาใช้ซ้ำได้อีก

นายวิฑูรย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้มีความกระชับ รัดกุม เพื่อประโยชน์ต่อการลงทุน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่การอนุมัติหลักเกณฑ์ หรือข้อกฎหมายต่างๆ ควรมีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการพิจารณา หรือการดำเนินการ เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขกฏหมายดังกล่าว ต้องคำนึงถึงการคุ้มครองประโยชน์สุขของประชาชนควบคู่กันไปด้วย

สำหรับสถิติการจับกุมดำเนินคดีเกี่ยวกับการทำแร่ผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 พบว่า มีการลักลอบนำแร่ผิดกฎหมายมาสวมสิทธิออกใบอนุญาตขนแร่ที่มูลค่าแร่รวม ประมาณ 540 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่นับถึงความสูญเสียด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตจากการลักลอบทำเหมืองผิดกฎหมาย

MThai news