ก.พาณิชย์ เตรียมเสนอตั้ง ศรีรัตน์ นั่งปลัดคนใหม่

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ก.พาณิชย์ เตรียมเสนอตั้ง ศรีรัตน์ นั่งปลัดคนใหม่

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอชื่อ ศรีรัตน์ รัษฐปานะ นั่งตำแหน่งปลัดคนใหม่แทน วัชรี วิมุกตายน  เข้า ครม. 3 ก.ย.นี้

05

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ในวันที่ 3 ก.ย. 56 กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้ที่ประชุมครม.  พิจารณาแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนนางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. นี้ โดยจะเสนอให้นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่

นอกจากนั้นยังจะเสนอแต่งตั้งนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   น.ส.อุรวี เงารุ่งเรือง เป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งยังจะมีการสับเปลี่ยนอธิบดีบางกรมด้วย โดยจะแต่งตั้งให้น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ อธิบดีกรมการค้าภายในไปเป็นอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (ดับปลิวทีโอ)  แล้วโยกนางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีคนปัจจุบันไปเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ส่วนตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายในที่ว่าง จะแต่งตั้งให้นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ไปเป็นแทน

MThai news