สกย.มีมติงดเก็บเงินเซส 4 เดือน

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / สกย.มีมติงดเก็บเงินเซส 4 เดือน

บอร์ด สกย. เห็นชอบให้ยกเลิกการเก็บเงินเซสเป็นเวลา 4 เดือน เริ่ม 2 กันยายนนี้  ยุคล เร่งเสนอข้อเรียกร้องช่วยสวนยางเข้าคณะกลั่นกรองเร็วๆนี้

11

 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ว่า ที่ประชุมฯมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการเก็บเงินสงเคราะห์ หรือ เงินเซสเป็นระยะเวลา 4 เดือน คาดว่าหลังประกาศในราชกฤษจานุเบกษา จะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ 2 กันยายน 2556 – สิ้นเดือนธันวาคม 2556 นี้

นอกจากนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 3 ก.ย.นี้ จะนำเสนอมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฝ่ายเศรษฐกิจที่ได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่มีพื้นที่ยางเปิดกรีดไม่เกิน 10 ไร่ และเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้น ในอัตราการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ 1,260 บาท วงเงินรวม 5,268 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมดำเนินการแจ้งให้เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรมายื่นแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรสามารถดำเนินการได้ทันทีหลังจากครม.มีมติ

ส่วนข้อเรียกร้องของเกษตรกรที่ต้องการให้ช่วยเหลือปัจจัยการผลิตจาก 10 ไร่เป็น 25 ไร่ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นั้น จะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เสนอคณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติ (กนย.) พิจารณาโดยเร่งด่วน และเสนอต่อไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตามขั้นตอนอีกครั้งต่อไป

MThai news