กฎใหม่! ห้ามนำของกลิ่นแรงขึ้นรถเมล์

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กฎใหม่! ห้ามนำของกลิ่นแรงขึ้นรถเมล์

ครม.เห็นชอบ ห้ามผู้ใช้บริการขนส่งประจำทางนำสิ่งของที่มีกลิ่นแรงขึ้นบนรถ พร้อมทั้ง  ห้ามสูบบุหรี่ ถ่มน้ำลาย ห้อยโหน พูดวาจาไม่สุภาพ ฯลฯ บนรถประจำทาง ตามข้อเสนอของกระทรวงคมนาคม

39

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ 3 ก.ย.ที่ผ่านมาได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงคมนาคมกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร รถสารสาธารณะ  โดยกำหนดให้ผู้ที่ใช้บริการขนส่งประจำทางต้องไม่นำสิ่งของที่มีกลิ่นแรงขึ้นบนรถ

ส่วนบทลงโทษนั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอให้กรมการขนส่งทางบกไปประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบทลงโทษ รวมถึงการควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ที่ใช้บริการต้องไม่สูบบุหรี่ ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ ไม่โดยสารนอกตัวรถ ห้อยโหน และยื่นมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งออกนอกตัวรถ

ทั้งไม่นำดอกไม้เพลิง ลูกระเบิด วัตถุระเบิดขึ้นบนรถ ไม่บ้วนน้ำลาย ถ่มน้ำลายหรือเสมหะลงบนรถ ไม่ขึ้นหรือลงจากรถนอกบริเวณที่มีเครื่องหมายหยุดรถ ไม่เสพสุรา ให้รัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง และไม่กระทำการลามกอนาจาร

ส่วนการใช้บริการขนส่งรถไม่ประจำทาง จะกำหนดแนวทางปฏิบัติรูปแบบเดียวกันกับรถประจำทาง แต่แตกต่างตรงที่ไม่ได้กำหนดการห้ามนำสิ่งของที่มีกลิ่นแรงขึ้นบนรถ

 MThai news