เร่ง 3 กลุ่มลงทะเบียนใช้สิทธิ์ซื้อ LPG ราคาเดิม

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เร่ง 3 กลุ่มลงทะเบียนใช้สิทธิ์ซื้อ LPG ราคาเดิม

สนพ. ย้ำ 3 กลุ่มที่ได้รับสิทธิซื้อก๊าซLPG ราคาเดิม หากมาลงทะเบียนเดือนนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้เดือนตุลาคม

41

นายทนี ทับมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า หลังจากเปิดใช้สิทธิผู้ใช้ก๊าซแอลพีจีราคาเดิม พบว่า ยังมีปัญหาอยู่บ้าง ซึ่งกระทรวง ฯ พยายามแก้ปัญหา โดยได้แบ่งการใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซฯดังกล่าวเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ต้องการใช้สิทธิ์แต่ยังไม่เข้าใจขั้นตอน หรือขั้นตอนมีปัญหา กลุ่มนี้มีไม่มาก

กลุ่มร้านค้าที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่ม หลังจากทราบข่าวปรับราคาก๊าซ ซึ่งกระทรวงฯ ยังเปิดรับต่อเนื่อง และพร้อมชี้แจงข้อมูล มีจำนวนเพิ่มต่อเนื่อง เพราะเป้าหมายอยู่ที่ 500,000 ราย แต่มาลงทะเบียนเพียง 200,000 ราย และกลุ่มร้านค้าขายแก๊ส 38,000  ราย กลุ่มนี้ลงทะเบียนรับรหัสเพียง 19,000 ราย

นายทนี ยืนยันว่า กระทรวงฯ จะอำนวยความสะดวกทุกกลุ่ม เพื่อให้ใช้สิทธิการซื้อก๊าซฯ และจำหน่ายให้กลุ่มผู้มีสิทธิตามนโยบายรัฐบาล เช่น ร้านค้าที่ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเพิ่ม กระทรวงจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติร้านค้าว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ โดยจะตรวจสอบรวดเร็วขึ้นจากปกติ 1 เดือน แต่รอบคอบขึ้นเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ ส่วนรอบการใช้สิทธิหากลงทะเบียนเดือนนี้จะพยายามทำให้ใช้สิทธิได้เดือนต.ค.นี้

MThai news