‘น.พ.สุรพงษ์’แจงแก้สัมปทานเอื้อหุ้นชินคอร์ป

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ‘น.พ.สุรพงษ์’แจงแก้สัมปทานเอื้อหุ้นชินคอร์ป

“น.พ.สุรพงษ์” หอบเอกสารชี้แจงที่ประชุมวุฒิสภา ปม ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด อนุมัติแก้ไขสัญญาสัมปทานดาวเทียม เอื้อ หุ้นชินคอร์ป

11

บรรยากาศการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป นัดพิเศษ เพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที และ นายไกรสร พรสุธี ปลัดกระทรวงไอซีที ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ หลังจากที่ถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดเรื่องการอนุมัติแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (ฉบับที่ 5) เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ต้องถือในบริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) จากไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมิชอบ

โดยขณะนี้ น.พ.สุรพงษ์ ได้ลุกขึ้นชี้แจง เพื่อพิจารณาคำขอเพิ่มเติมพยานหลักฐาน อาทิ เอกสารการขายหุ้นและงบการเงินของบริษัทชินแซทเทิลไลท์ จำกัด (มหาชน) เอกสารการเสนอขายหุ้นบริษัทตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหลักฐานเอกสารทุกชิ้น ไม่ได้มีการยื่นต่อ ป.ป.ช. โดย  น.พ.สุรพงษ์ ให้เหตุผลว่า ไม่ทราบมาก่อนว่าจะแจ้งข้อหากรณีดังกล่าว

ด้าน นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ ตัวแทนกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ป.ป.ช.  ไม่สามารถรับรองเอกสารเหล่านี้ได้ เนื่องจากไม่เคยปรากฏในชั้นไต่สวนของกรรมการ ป.ป.ช. ส่วนเอกสารคำร้องขอความเป็นธรรมนั้น ทาง ป.ป.ช. ได้นำมาประกอบการพิจารณาแล้ว แต่ไม่รวมไว้ในสำนวน เพราะเป็นการยื่นหลังจากที่มีการพิจารณาแล้ว และไม่ใช่หลักฐานใหม่ อีกทั้ง ป.ป.ช. ได้มีมติในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยขณะนี้ ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ ได้ลงมติสมคารอนุญาตให้เพิ่มเติมเอกสารได้