พาณิชย์ เดินหน้า แปรรูปส่งออก แก้ปัญหาราคายางตก

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / พาณิชย์ เดินหน้า แปรรูปส่งออก แก้ปัญหาราคายางตก

พาณิชย์  เร่งแก้ปัญหาราคายางพารา มุ่งแปรรูปสินค้าเพื่อการส่งออก พร้อมขยายฐานการผลิต เพิ่มความต้องการยางพาราในประเทศ

23

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราในวันนี้ (6ก.ย.56) มีการเชิญผู้ประกอบการยางพารารายใหญ่มาร่วมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์ยางพาราในตลาดโลก พบว่า อยู่ในช่วงขาขึ้น โดยราคายางพาราดิบ อยู่ที่ 75-76 บาท/กิโลกรัม, ราคายางรมควันชั้น 3 ราคาขายในประเทศกว่า 80 บาท และราคาส่งออกอยู่ที่ 86 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นไปตามราคากลไกในตลาดโลก

ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะต้องมีการหามาตรการช่วยเหลือ ทั้งต้นน้ำ, กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยในส่วนของต้นน้ำร้ฐบาลจะช่วยเหลือในเรื่องของต้นทุนการผลิต กลางน้ำเป็นเรื่องของการส่งเสริมการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ส่วนปลายน้ำเป็นการหาตลาดใหม่ในการส่งออกสินค้า

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ หามาตรการในการใช้ยางพารา โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคม จะนำยางพาราไปใช้ในการทำถนน กระทรวงสาธารณสุขจะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตถุงมือยาง และถุงยางอนามัย

ด้านนายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานภาครัฐหามาตราการการใช้ยางพาราในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะขยายฐานการผลิต ซึ่งจะทำให้ความต้องการยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น

MThai news