ประมนต์ ชี้ สังคมไทยเข้าสู่ยุค มหาวิกฤตคอร์รัปชัน

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ประมนต์ ชี้ สังคมไทยเข้าสู่ยุค มหาวิกฤตคอร์รัปชัน

ไทยสอบตกปราบโกง ประมนต์  ชี้ สังคมไทยเข้าสู่ยุค มหาวิกฤตคอร์รัปชัน รัฐบาลต้องเร่งปราบปรามอย่างจริงจัง

33

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เปิดเผยในเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 “ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”ว่า ปัญหาคอร์รัปชันในไทยช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีแต่ทรงกับทรุดลงเรื่อยๆ และกำลังก้าวเข้าสู่ “มหาวิกฤตคอร์รัปชัน” เพราะสังคมยังขาดจิตสำนึกการต่อต้านคอร์รัปชัน จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความไม่จริงจังของรัฐบาลและฝ่ายบริหาร แม้รัฐบาลจะแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ยังพบว่าไม่ได้มีการดำเนินมาตรการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นกับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล เช่น โครงการรับจำนำ

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยความเห็นแก่ตัวของนักธุรกิจ สภาวะสมยอม สภาวะจำยอม พ่อค้าวิ่งเต้นเพื่อให้ได้งานภาครัฐ และเป็นช่องทางให้พวกโกงถือโอกาสเรียกร้องเงินทอนในวงเงินจำนวนมาก ขณะที่ข้าราชการดีถูกลั่นแกล้ง วงการราชการมีการซื้อขายตำแหน่งมาก และมีมูลค่าสูง ส่วนสื่อมวลชน ยังขาดความกล้าในการขุดคุ้ยนำเสนอข้อเท็จจริง เพราะมักถูกแกล้ง ทั้งทางลับและทางกฎหมาย

นายประมนต์ กล่าวต่อว่า การแก้ปัญหาคอร์รัปชันในระยะยาว ต้องเน้นสร้างจิตสำนึก เน้นความใส่ใจในการต่อต้าน และปฏิเสธการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่เช่นนั้น ประเทศไทยคงจะล่มสลายได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ยังไม่มีสถิติใหม่ว่าคอร์รัปชันในประเทศเพิ่มขึ้นหรือลด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหาทุจริตของประเทศจะลดลง เพราะเห็นแนวโน้มของปัญหาเพิ่มขึ้น

แม้รัฐบาลจะประกาศว่าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชัน แต่ยังไม่เห็นผลออกมาในเชิงการปราบปราม และนำคนผิดมาลงโทษ ส่วนโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก อย่างโครงการรับจำนำข้าว อยากให้รัฐบาลดูโครงการเก่าที่ได้ดำเนินไปแล้ว และปิดช่องว่างต่างๆที่ทำให้เกิดการทุจริตที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม อันดับปัญหาคอร์รับชั่นของไทยยังอยู่ลำดับที่ 88 จากการจัดอันดับ 160 ประเทศ ได้คะแนนเพียง 3.7 ถือว่าสอบตก

 MThai news