โอเชี่ยน คอมเมิรช ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. 12 ก.ย.นี้

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / โอเชี่ยน คอมเมิรช ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. 12 ก.ย.นี้

โอเชี่ยน คอมเมิรช  เดินเครื่องระดมทุน 100 ล้านหุ้น พร้อมแต่งตั้ง “แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์” เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเตรียมยื่นแบบคำขอไฟลิ่งขายหุ้นไอพีโอต่อ ก.ล.ต. วันที่ 12 ก.ย.นี้

21

นายอุชัย วิไลเลิศโภคา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ก๊อกน้ำ แบรนด์ DUSS และอุปกรณ์สุขภัณฑ์เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในการเตรียมความพร้อมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) ซึ่งหากได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต.ก็พร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้นดังกล่าวในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปจำนวน100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.73 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินไปขยายโรงงานเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิต รวมทั้งเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการโดย คาดว่าจะนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดดังกล่าวได้ภายในสิ้นปี2556 นี้

ด้าน นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่ามีแผนจะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนและแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในวันที่12 กันยายน 2556 นี้

สำหรับผลประกอบการย้อนหลังที่ผ่านมา”โอเชี่ยน คอมเมิรช”มีรายได้รวมเติบโตจากปี 2553 – ปี 2555 จาก 177.69 ล้านบาท เป็น 264.47ล้านบาทณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 110.00 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 440 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทและมีทุนเรียกชำระแล้ว 85.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 340 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 25.00 ล้านบาทหรือคิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านหุ้นจะเป็นส่วนที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนในครั้งนี้

MThai news