ปปง.พบเส้นทางเงิน “ตะวันออกกลาง”ไหลเข้า 3 จ.ชายแดนใต้

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ปปง.พบเส้นทางเงิน “ตะวันออกกลาง”ไหลเข้า 3 จ.ชายแดนใต้

ปปง.เร่งสอบเส้นทางเงินตะวันออกกลางไหลเข้า3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  หวั่นเกี่ยวข้องกับขบวนก่อความไม่สงบ

ร.ต.อ.หญิง สุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งชาติ (ปปง.) กล่าว่า ปปง.ได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ผ่านทางเว็บไซด์ สำนักงานปปง. คือ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 4 (UN list) จำนวน 287 ราย และรายชื่อบุคคลตามมาตรา 5 (THAILAND list) จำนวน 16 ราย

ทั้งนี้ ปปง. ยังส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ให้หน่วยงานที่เกี่ยงข้องในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ สามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด คือจังหวัดสงขลา และนราธิวาส

และยอมรับว่า ได้มีการตรวจพบเส้นทางการเงินจากประเทศตะวันออกกลางเข้ามายัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความไม่สงบหรือไม่

MThai news