ครม.เห็นชอบตั้ง “ศรีรัตน์” นั่งปลัดพาณิชย์

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม.เห็นชอบตั้ง “ศรีรัตน์” นั่งปลัดพาณิชย์

นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (24 ก.ย.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ดังนี้

ศรีรัตน์ รัษฐปานะ

 

1.นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่

2.นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

3.นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์

4.นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน

5.นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์

6.น.ส.อุรวี เงารุ่งเรือง ที่ปรึกษากฏหมาย ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์

7.นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ไปดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

8.น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

9.น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก(ดับเบิ้ลยูทีโอ) ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

MThai News