ยอดผู้ใช้ 3จี ทะลุ 11 ล้านเลขหมายแล้ว

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ยอดผู้ใช้ 3จี ทะลุ 11 ล้านเลขหมายแล้ว

กสทช. เผยยอดผู้ใช้บริการ 3จี คลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ทะลุ 11 ล้านเลขหมาย พร้อมระบุ ทรูมูฟ ดีพีซี เก็บซิม 1800 ออกจากตลาดแล้ว

16-01

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า นับตั้งแต่ กสทช. ได้ให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตช์ และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด (AWN) บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด (DTN) หรือไตรเน็ต และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 และมีการเริ่มเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตช์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พ.ค.2556 ปัจจุบันพบว่ามีผู้ใช้บริการแล้วเกือบ 11 ล้านเลขหมาย

โดยแบ่งเป็น ผู้ใช้บริการ AWN 9 ล้านเลขหมาย RF 1.8 พันเลขหมาย และ DTN 2 ล้านเลขหมาย ซึ่ง ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตช์นี้ จะได้รับอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลง 15 % ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม หมวด 3 เงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้รับใบอนุญาต ภาคผนวก ก ข้อ 7.5

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตช์ เป็นไปตามคาดหมายเพราะปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการขยายโครงข่ายบริการในช่วงนี้อาจจะยังไม่ครอบคลุมในทุกจุด จากการที่สำนักงาน กสทช. ติดตามการขอติดตั้งโครงข่ายเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 พบว่ามีความคืบหน้าไปมาก

ส่วนความคืบหน้ากรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 เมกะเฮิรตช์ สำนักงาน กสทช. ได้ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ในช่วงเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตช์ ตามมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวนั้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ได้แจ้งว่าทั้ง 2 บริษัทได้จัดเก็บซิมการ์ดบริการคลื่น 1800 เมกะเฮิรตช์ ที่วางจำหน่ายออกจากท้องตลาดแล้ว และจะไม่มีการจำหน่ายซิมใหม่ที่ใช้บริการคลื่น 1800 เมกะเฮิรตช์อีก

MThai news