“ไทคอน”ออกกองทุนรวม TGROWTH 6.5 พันลบ.

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / “ไทคอน”ออกกองทุนรวม TGROWTH 6.5 พันลบ.

ไทคอนเดินหน้าออกกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท หรือ TGROWTH มูลค่าการลงทุนประมาณ 6,500 ล้านบาท คาดว่าจะเสนอขายแก่นักลงทุนภายในสิ้นปีนี้

06

 นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไทคอน เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัท ได้ตัดสินใจ เดินหน้า ออกกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท หรือ ทีโกรท (TGROWTH)และได้แต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน (FA)พร้อมทั้งแต่งตั้งให้เป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)โดย มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดเป็นบริษัทจัดการกองทุนทั้งนี้ กำลังอยู่ระหว่างยื่นรายละเอียดให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) พิจารณา และ คาดว่าจะสามารถเสนอขายได้ภายในปลายปีนี้

วัตถุประสงค์ในการระดมเงินจากนักลงทุน เพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์ เพื่อให้กองทุนมีรายได้จากค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับมูลค่าการลงทุนของกองทุนนั้น อยู่ที่ประมาณ 6,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดิน และ กรรมสิทธิ์และ/หรือ สิทธิการเช่าในอาคารโรงงานของไทคอน และ อาคารคลังสินค้าของ TPARK ซึ่งเป็นบริษัทลูกของไทคอนด้วย คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ285,000ตารางเมตร

MThai news