ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ลาออกจากกรรมการ EPCO

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ลาออกจากกรรมการ EPCO

นายวีระ เหล่าวิทวัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCOเปิดเผยว่า  นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากในปัจจุบันมีภารกิจมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนนั้น คณะกรรมการบริษัทฯจะมีมติแต่งตั้ง และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป

01

MThai news