ตลท.เพิ่มหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง เริ่มปีหน้า

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ตลท.เพิ่มหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง เริ่มปีหน้า

ตลท. เตรียมเพิ่มหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง และปรับชื่อหมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ให้รวมกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เริ่ม 2 ม.ค. 2557

08

 

นางเกศรา มัญชุศรี รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างเตรียมการที่จะเพิ่มหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง (Construction Services) ขึ้นใหม่อีกหนึ่งหมวด โดยพิจารณานำบริษัทจดทะเบียนจำนวน 18 บริษัทจากหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) มารวมอยู่ที่หมวดธุรกิจที่เพิ่มใหม่

ทั้งนี้เพื่อให้สะท้อนภาพรวมของกลุ่มธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบธุรกิจภายในหมวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างจะรวมผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านจัดสรร อาคารชุด นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า ถนน สะพาน เป็นต้น รวมถึงผู้ให้บริการรับเหมาตกแต่งภายใน ผู้ให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง และระบบวิศวกรรมและงานออกแบบที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่ 2 ม.ค. 2557

นอกจากนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ขยายนิยามหมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ให้รวมถึงกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) พร้อมเปลี่ยนชื่อหมวดธุรกิจเป็น “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund & REIT)” เริ่ม 2 ม.ค. 2557

และตั้งแต่ปีหน้า (2557) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group) จำนวน 8 กลุ่ม และหมวดธุรกิจ (Sector) จำนวน 28 หมวด โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) จะประกอบด้วยหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (Construction Services) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund & REIT) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

MThai news