มติครม.เห็นชอบยกเว้น ภาษี บุคคล-นิติบุคคล ที่บริจาคให้ ศอ.บต.

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / มติครม.เห็นชอบยกเว้น ภาษี บุคคล-นิติบุคคล ที่บริจาคให้ ศอ.บต.

มติครม.เห็นชอบยกเว้น ภาษี บุคคล-นิติบุคคล ที่บริจาคให้ ศอ.บต. เพื่อช่วยเหลือเหยื่อจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้

MThai News วันนี้ 22 ต.ค.56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวภาษี, เงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ลดหย่อนภาษี

ประกอบด้วย ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินที่บริจาคให้กับ ศอ.บต. เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้สามารถนำเงินบริจาคไปคำนวณหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้เท่าจำนวนเงินที่บริจาคแต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว

พร้อมกันนี้ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับ ศอ.บต. เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้สามารถนำจำนวนเงินหรือราคาทรัพย์สินที่บริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

อย่างไรก็ตาม การกำหนดให้มีการยกเว้นภาษีข้างต้น สำหรับการบริจาคให้กับ ศอ.บต. ที่มีการดำเนินการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

MThai News