กองทุนเปิดแอสเซทพลัสลงทุนหุ้นทั่วโลก

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กองทุนเปิดแอสเซทพลัสลงทุนหุ้นทั่วโลก

บลจ.แอสเซท พลัส เปิดตัวกองทุนเปิดแอสเซทพลัส ลงทุนหุ้นต่างประเทศพื้นฐานดีทั่วโลก จ่ายผลตอบแทนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มทุก 0.50 บาท

8487

นายสุพงศ์วร เมี้ยนโภคา ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เผยบริษัท ออกกองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC) เน้นลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศทั่วโลก ทยอยจ่ายผลตอบแทนเมื่อ NAV เพิ่มขึ้น ทุก 0.50 บาท ไม่มีอายุโครงการ ซื้อขายทุกวันทำการ เสนอขายครั้งแรกวันนี้ถึงวันที่13 พ.ย.2556

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC) ซึ่งเป็นกองทุนผสมที่เน้นลงทุนโดยตรงในหุ้นต่างประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีศักยภาพของธุรกิจสูง โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ 0-100% เพื่อให้เหมาะกับสภาวะตลาด โดยกองทุนจะไม่มีกำหนดอายุโครงการ และสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ

 โดยกองทุนรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ปรับขึ้นทุกๆ 0.50 บาท จากราคาเริ่มต้น 10 บาท (ผ่านจุด 10.50, 11.00, 11.50, 12.00บาท)* และใช้เงินลงทุนไม่มากขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

ทั้งนี้ภายหลัง แอสเซท พลัส ได้เสนอขายกองทุนกลุ่ม STARS มาแล้ว 7 กองทุน ซึ่งเป็น Series กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศโดยตรงโดยทีมผู้จัดการกองทุนของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดี เพราะสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจ

แต่เนื่องจาก กองทุนกลุ่ม STARS เป็นกลุ่มกองทุนในลักษณะ Target fund ที่จะมีเป้าหมายการจ่ายผลตอบแทน และ/หรือ กำหนดอายุโครงการ จึงทำให้ลูกค้าสามารถลงทุนได้ครั้งเดียวในช่วงเสนอขายครั้งแรก

Mthai news