เงิบ!จ่อรีดภาษีโหลดแอพฯ คลังหน้ามืดหาเงินเข้ารัฐ

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เงิบ!จ่อรีดภาษีโหลดแอพฯ คลังหน้ามืดหาเงินเข้ารัฐ

รัฐถังแตก จ่อรีดภาษีโหลดแอพมือถือ  เร่งทำรายละเอียดชงออกเป็นกฏหมาย

15

นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักแผนภาษีศึกษารายละเอียดแนวทางการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับธุรกิจการอัพโหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าการตลาดสูง และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอีกมาก

ทั้งนี้ กรมสรรพากร ยังไม่สามารถตามเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) จากธุรกรรมซื้อขายนี้ได้ เนื่องจากผู้ให้บริการอยู่ในต่างประเทศ แม้ว่ากฎหมายของกรมสรรพากรจะระบุว่า หากมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการจะต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีแวต และภาษีเงินได้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของการจัดเก็บภาษีดังกล่าว ต้องศึกษาว่าในต่างประเทศมีการจัดเก็บอย่างไร เพราะผู้ขายบางรายไม่ได้ตั้งบริษัทในไทย และจะต้องผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือในเวทีประชุมนานาชาติ เช่น ในการประชุมด้านภาษีของอธิบดีสรรพากรของประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ที่มีสมาชิกกว่า 16 ประเทศ หรือจะนำอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ไทยได้ทำข้อตกลงกับประเทศสมาชิก 55 ประเทศ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยจัดเก็บภาษีจากการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

Mthai news