IMFแนะไทยเลิกจำนำข้าวประชานิยมเพื่องบฯ

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / IMFแนะไทยเลิกจำนำข้าวประชานิยมเพื่องบฯ

ไอเอ็มเอฟ เรียกร้องรัฐบาลไทย ยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจประชานิยมบางอย่าง เพื่อความสมดุลทางงบประมาณและจำกัดตัวเลขหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงขึ้น

IMF-Logo

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ  เสนอในรายงานทบทวนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำปี ทั้งยังเรียกร้องให้รัฐบาลไทย ปรับปรุงการทำงานในความรับผิดชอบด้านตรวจตราธนาคารรัฐและสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร ซึ่งกำลังตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ไอเอ็มเอฟ ได้แนะนำในรายงานที่เผยแพร่ด้วยว่า ขณะที่ไทยยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ จากการไหลเวียนของเงินลงทุนอันผันผวนและความไม่แน่นอนของสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลก รัฐบาลควรสร้างความอุ่นใจว่า มีเงินเพียงพอรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดไม่ถึงต่าง ๆ

ทั้งนี้ ข้อมูลจีดีพี ที่จะเผยแพร่ออกมาในสัปดาห์หน้า คาดหมายว่า ชาติเศรษฐกิจหมายเลข 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ จะหลุดพ้นจากภาวะถดถอย  แต่การส่งออกซึ่งคิดเป็นกว่าร้อยละ 60 ของเศรษฐกิจโทยและการบริโภคของเอกชน ยังคงอ่อนแอ ซึ่งเหล่านักวิเคราะห์คาดคะเนว่า รัฐบาลจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างเข้มแข็ง แม้ว่า รัฐบาลไทยบอกว่าที่มั่นทางการเงินยังคงแข็งแกร่ง แต่ ไอเอ็มเอฟ มองว่าการใช้จ่ายในโครงการประชานิยมต่าง ๆ นานา กำลังทำให้คำมั่นสัญญาสร้างสมดุลทางงบประมาณตกอยู่ในความเสี่ยง

ไอเอ็มเอฟ ระบุว่า ตัวเลขขาดดุลของรัฐบาลกลาง จะเพิ่มเป็นร้อยละ 3.4 ของจีดีพีของปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนกันยายน สืบเนื่องจาก อัตราภาษีนิติบุคคลระดับต่ำ และการลดหย่อนภาษี และโดยรวมแล้วมีความเป็นไปได้ที่หนี้สาธารณะของไทย จะเพิ่มเป็นร้อยละ 53 ของจีดีพี ภายในสิ้นปี 2018