เด้ง”ยกพวง76ขรก.!เซ่นคดีโกงแวต4พันล้าน

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เด้ง”ยกพวง76ขรก.!เซ่นคดีโกงแวต4พันล้าน

ปลัด ก.คลังย้ายใหญ่ ขรก.กรมสรรพากร 76 ตำแหน่งหลังพบพัวพันคดีโกงแวต

04

รายงานว่าจากระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1477/2556 เรื่องย้ายข้าราชการ โดยแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการผู้บริหารระสูง (ซี9) กรมสรรพากร จำนวน 76 ราย ในจำนวนนี้มีข้าราชการที่พัวพันกับคดีคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกรมสรรพากรฉาว 4.3 พันล้านบาท รวมอยู่ด้วย ได้แก่

1.นายพายุ สุขสดเขียว สรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 เป็นสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

2.นายศุภกิจ ริยะการ สรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 เป็นสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส

ตำแหน่งอื่น อาทิ

นายถนอมศักดิ์ แก้วละออ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษีกลาง เป็น สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 2

นายสิทธิชัย เตี๋ยอำนวยชัย สรรพากรพื้นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 28 เป็นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษีกลาง

นายกู้ศักดิ์ จันทราช สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี เป็น สรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร

และแต่งตั้งนายปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร (ลูกชายนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี) เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้นายปิ่นสาย เคยช่วยทำงานให้นายสาธิต รังคศิริ สมัยเป็นอธิบดีกรมสรรพากร

 

MThai news