กรมศุลฯ จับสินค้าหนีภาษี30 คดีมูลค่า150ลบ.

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กรมศุลฯ จับสินค้าหนีภาษี30 คดีมูลค่า150ลบ.

กรมศุลกากร แถลงผลการจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีประจำเดือนพฤศจิกายน สามารถจับกุมได้ 30 คดี ทั้งรถยนต์ บุหรี่สุราต่างประเทศฯลฯ มูลค่ากว่า 150 ล้าน

ราฆพ ศรีศุภอรรถ03

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เผยกรมศุลกากรจับกุมสินค้า ลักลอบหนีศุลกากรและหลีกเลี่ยงอากรสินค้า ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญารวมมูลค่ากว่า 150 ล้านบาท อาทิ สินค้าประเภท รถยนต์ งาช้าง ไม้พะยูงเขี้ยวแมวน้ำ บุหรี่ สุราต่างประเทศผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ยางรถยนต์

นายราฆพ กล่าวว่า สินค้าดังกล่าวสามารถตรวจยึดมา ได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่าน มาโดยจับได้ในพื้นที่ ต่างๆในกรุงเทพฯ แบ่งเป็น 30 คดีมูลค่ากว่า 150 ล้าน บาท ประกอบด้วยความผิดฐาน ลักลอบหนีศุลกากร โดยทางสำนักงานสืบสวนและ ปราบปรามจับกุมสินค้า ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่กระเป๋า รองเท้า เข็มขัดแผ่นดีวีดีละเมิดลิขสิทธิ์ สุราต่างประเทศ จำนวน 70 ลังฝาขวดสุรายี่ห้อ จอห์นนี่ วอคเกอร์ ฝา กาแฟและยาเสริมความงามบารากู่หินอ่อน

สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ได้จับกุมสินค้า ประเภทไม้พะยูงลักลอบส่งออกจำนวน มูลค่าของกลาง โดยรวมประมาณกว่า 21 ล้านบาท สำหรับประเภทของ สินค้าหลีกเลี่ยงอากรและ สินค้าต้องห้ามต้องกำกัดโดย สามารถยึดงาช้าง จำนวน 13 กิ่ง มูลค่า 50 ล้านบาท รถยนต์ส่วนบุคคล นำเข้าโดยไม่มีใบอนุญาต รถยนต์ สปอร์ตหรูรวม7 คัน โดยของกลางทั้งหมดรวมมูลค่า ประมาณ128ล้าน บาท อีกทั้งความผิดฐานสำแดงเท็จ ในการส่งออกเพื่อขอคืนภาษี (VAT) โดยทุจริตทาง สำนักสืบสวนและ ปราบปรามจับกุมขยะอิเล็กทอนิกส์ พยายามหลีกเลี่ยง ออกร่วมกับสำนักงานศุลกากรท่า เรือแหลมฉบังโดยมี มูลค่ารวมในการขอคืนภาษี ประมาณ7 ล้านบาท

สำหรับความผิดดัง กล่าวเป็น ความผิดฐานลักลอบและนำหรือพาของที่ยังไม่ได้เสีย ค่าภาษีหรือของต้องห้าม ของต้องกำกัดหรือของที่ยัง ไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือซื้อ-รับไว้ด้วย ประการใดๆ ซึ่งรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราช อาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรข้อห้ามหรือข้อกำจัดอัน เป็นความผิดตามาตรา99 มาตรา 27 และมาตรา 27 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ.2469 ประกอบมาตรา 16 มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่9) พ.ศ.2482 พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ศ.2537 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ. 2484 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางทั้งหมดส่งกรมศุลกากรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นายราฆพ กล่าวต่อว่า อีกทั้งในช่วงปีใหม่ซึ่งเป็นช่วง เทศการทางเจ้าหน้าที่ยังมีมาตราการเข้มงวดเป็นพิเศษ เนื่องจากในช่วงเดือน พฤจิกายน-กุมภาพันธ์ จะเป็นช่วง ที่มีการลักลอบนำสินค้าหนีภาษีเข้าประเทศจำนวนมาก อาทิสุรา บุหรี่ กระเป๋า และคาดว่าปีนี้จะจับสินค้ากนี ภาษีได้มากกว่าปกติ

MThai News