ปิ้งไอเดีย!จ่ายค่าไฟฟ้าแบบเติมเงิน ลดภาระผู้มีรายได้น้อย

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ปิ้งไอเดีย!จ่ายค่าไฟฟ้าแบบเติมเงิน ลดภาระผู้มีรายได้น้อย

กกพ. ชงเปิดจ่ายค่าไฟฟ้าแบบเติมเงิน ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า รอรัฐบาลใหม่อนุมัติปรับโครงสร้าง

01

นางพัลลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เปิดเผยว่าเตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ทบทวนค่าไฟฟ้าฐานใหม่ทุกๆ 3 ปี ซึ่งโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานใหม่จะสร้างความชัดเจนด้านต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ของ 3 การไฟฟ้า เช่น การเก็บค่าบริการรับจ่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเรียกเก็บรวมอยู่ในค่าไฟฟ้า แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเสียเพิ่ม หากจ่ายกับผู้ให้บริการจ่ายบิลค่าใช้จ่าย

รวมทั้งจะพิจารณาต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะ เช่น ไฟถนน ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ซึี่งการไฟฟ้าเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ และกระทบกับต้นทุนค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (เอฟที) ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่าย และเมื่อเกิดความชัดเจนเรื่องค่าไฟฟ้าแล้ว ก็จะสามารถจัดทำโครงสร้างค่าไฟฟ้าแบบพรีเพด ซึ่งจะเป็นค่าไฟฟ้าแบบเหมาจ่าย ที่รวมทั้งค่าไฟฟ้าฐาน ค่าเอฟที และค่าบริการ เป็นราคาต่อหน่วยอย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถซื้อบัตรเติมเงินมาใช้กับมิเตอร์ไฟฟ้าแบบใหม่ และสามารถใช้ไฟได้โดยตรง

แนวทางนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในชุมชนแออัด หรือหาบเร่แผงลอย ที่ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นของตัวเอง สามารถใช้ไฟฟ้าได้ในอัตราที่เป็นธรรม จากปัจจุบันต้องจ่ายให้เจ้าของมิเตอร์ในอัตรา 8.50-10 บาทต่อหน่วย รวมไปถึงผู้ใช้ไฟฟ้าในคอนโดมิเนียม ที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงกว่าอัตราทั่วไป และยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่มีบ้าน 2 หลัง หรือบ้านพักตากอากาศ แต่ไม่สะดวกที่จะจ่ายค่าไฟฟ้า จนทำให้ถูกตัดไฟ โดยคาดว่า หากรัฐบาลใหม่อนุมัติแล้ว จะสามารถออกระเบียบ และเกิดการใช้จริงได้ในกลางปีหน้า

นอกจากนี้ จะพิจารณาเพิ่มค่าไฟฟ้าโรงแรม รีสอร์ตในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีต้นทุนสูงในการส่งกระแสไฟฟ้าสูง แต่จะไม่กระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน ที่จะได้ใช้ค่าไฟฟ้าอัตราปกติ

MThai news