ดีเซลจ่อขยับราคาขึ้นอีก 10 บาท/ลิตรต้นปี

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ดีเซลจ่อขยับราคาขึ้นอีก 10 บาท/ลิตรต้นปี

กรมสรรพสามิต เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งตรึงราคาดีเซล 30 บาทต่อลิตรภายในสิ้นเดือนนี้ หากไม่เห็นชอบราคาขายปลีกของเดือนมกราคม 2557 แตะที่ 40 บาท ต่อ ลิตร

ec0000099

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เผยว่า กระทรวงการคลังได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้รับทราบมาตรการต่ออายุลดภาษีน้ำมันดีเซลลิตรละ 0.005 บาทออกไป หลังจากมาตรการจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้ต่ออายุหรือไม่

เนื่องจากรัฐบาลรักษาการอาจไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งจะทำให้ต้องกลับไปใช้อัตราภาษีสรรพสามิตเดิมที่ลิตรละ 10 บาท ทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกดีเซลจะมีการปรับขึ้นทันทีวันที่ 1 มกราคม 2557 เท่ากับอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้น 10 บาทเช่นกัน หรืออยู่ที่ราคาลิตรละ 40 บาท จากปัจจุบันที่รัฐบาลตรึงราคาไว้ที่ลิตรละไม่เกิน 30 บาท มานาน 2 ปี

MThai News