ร้องปลดประธานบอร์ดการบินไทย หลังวิกฤตขาดทุน

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ร้องปลดประธานบอร์ดการบินไทย หลังวิกฤตขาดทุน

สหภาพฯ บินไทย ร้องปลดประธานบอร์ด พร้อมตั้งแง่ไม่เอาปลัดคมนาคมรักษาการดีดี

16

นายดำรงค์ ไวยคณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย พร้อมคณะ เข้าพบ พล.อ.พฤณฑ์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อเรียกร้องขอปรับเปลี่ยนประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบัน นายอำพน กิตติอำพน ดำรงตำแหน่งอยู่ พร้อมทั้งทบทวนการแต่งตั้งให้นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายการพาณิชย์ เป็นรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) แทนนายสรจักร เกษมสุวรรณ ที่ลาออกด้วยเหตุผลทางสุขภาพ ซึ่งจะมีผลในวันที่ 2 มกราคม 2557

โดยสหภาพแรงงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย มองว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาด้านการตลาด การใช้เครื่องบิน เพื่อการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ การกำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่าย การจัดทำโครงสร้างองค์กร และอื่นๆ ได้ถูกวางแผนและกำหนดกลยุทธ์โดยฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ซึ่งมีนายโชคชัย รับผิดชอบภายใต้การกำหนดนโยบายการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาบริหาร และสั่งการของนายอำพน ซึ่งปรากฏว่า ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นผิดพลาด ทำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เกิดความแตกแยกในองค์กร พนักงานขาดขวัญและกำลังใจ

นอกจากนี้ นายอำพน ยังมีพฤติกรรมครอบงำ และแทรกแซงการบริหาร จนทำให้ไม่สามารถบริหารงานอย่างโปร่งใส ไม่มีธรรมาภิบาล จนทำให้ผลประกอบการขาดทุนอย่างหนัก จึงขอคัดค้านการดำรงตำแหน่งของบุคคลทั้งสอง เพราะหากให้บริหารต่อไป อาจทำให้บริษัทถึงขั้นล้มละลาย เพราะช่วงที่ผ่านมา แม้การบินไทยจะประสบกับปัญหาด้านการแข่งขัน แต่ก็เป็นปัจจัยที่สายการบินอื่นๆ ต้องประสบเช่นกัน แต่สายการบินอื่นมีกำไร ขณะที่การบินไทยขาดทุนอย่างหนัก โดยให้เวลา 1-2 สัปดาห์ ก่อนกลับมาทวงถามความคืบหน้า

ด้าน พล.อ.พฤณฑ์ มองว่า ปัญหาเรื่องผลประกอบการของการบินไทย น่าจะมีปัญหาจากหลายส่วน โดยได้มอบหมายให้ นายโชคชัย ตั้งคณะกรรมการพิจารณาจุดอ่อนที่เป็นปัจจัยให้ผลประกอบการการบินไทยขาดทุน โดยอาจจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด แต่อาจต้องใช้เวลาสักระยะ

อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่า การสรรหาดีดีการบินไทยคนใหม่ จะเสร็จสิ้นก่อนที่ นายโชคชัย จะเกษียณอายุในอีก 8 เดือนข้างหน้า ส่วนการเปลี่ยนแปลงประธานบอร์ด จะต้องหารือกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอีกครั้ง

MThai news