ผ่ายุทธศาสตร์ส่งออกปี “ม้าคะนอง” บูม”โฮม ช๊อปปิ้ง”แดนกิมจิ

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ผ่ายุทธศาสตร์ส่งออกปี “ม้าคะนอง” บูม”โฮม ช๊อปปิ้ง”แดนกิมจิ

8 มาตรการดันส่งออกไทย กำจัดจุดอ่อน-บูมตลาดโฮม ช๊อปปิ้ง

01

ปี2556 ถือเป็นปีแห่งฝันร้ายของภาคธุรกิจส่งออก จากต้นปีที่คาดการณ์ว่าตัวเลขส่งออกจะอยู่ที่ 4.5-5% แต่จนถึงวันนี้ทุกฝ่ายก็ออกมายอมรับความจริงแล้วว่าส่งออกไทยจะโตไม่ถึง 1% โดยปัจจัยลบ ที่ส่งผลต่อการส่งงออกคือ การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ300บาท/วัน ซึ่งกระทบต่อต้นทุนของผู้ส่งออกโดยตรง นอกเหนือจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น ภาวะเศรฐกิจโลกที่ซบเซาจากระบบเศรษฐกิจสหรัฐ และยุโรปที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์กันไว้ ปัญหากีดกันทางการค้า ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภาวะสงครามในบางภูมิภาค

ในปี2557 ที่จะถึงนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมกับภารคธุรกิจ และฑูตพาณิชย์ กำหนดเป้าหมายการขยายตัวการส่งออกสูงลิ่วถึง 8-9% และได้ทำแผนยุทธศาสตร์ กระตุ้นการส่งออก โดยกำหนดเป็นมาตราการใน 8 เรื่องคือ

1.การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการด้วยสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ และการสร้างแบรนด์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

2.พัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ รวมทั้ง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แสวงหาวัตถุดิบ และการลดต้นทุน

4. ขยายการค้าและการลงทุนกับพันธมิตรในอาเซียน ภายใต้ AEC และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก FTA

223

5.การส่งเสริมสินค้าและบริการเป็นกลุ่มอย่างครบวงจรและสร้างความเข้มแข็งใน ซับพลาย เชน

6.สร้างภาพลักษณ์ประเทศในฐานะประเทศ ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยเน้นอุตสาหกรรมสำคัญ

7. การใช้ประโยชน์จากระบบการค้าสมัยใหม่ และสื่อดิจิตอล เพื่อขยายช่องทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (On-line Trading)

และ 8จัดกิจกรรมส่งเสริมอาหาร ร้านอาหารไทย อาหาร ฮาลาล และผลิตภัณฑ์อาหารไทยในต่างประเทศ ในโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก

02

นอกเหนือจาก 8 มาตรการหลักแล้ว ที่สำคัญคือจะรุกตลาดโฮมช็อปปิ้งผ่านสื่อทีวีในตลาดญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เนื่องจาก 2 ตลาดนี้เทรนด์การขยายตัวเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของเกาหลีข้อมูลในช่วงปี 2009-2013 ตลาดโฮมช็อปปิ้งโตขึ้นถึง 2 เท่า ตัวเลขตลาดถึง 8.6 ล้านล้านวอน

อย่างไรก็ตามใน2557 ยังมีปัจจัยลบที่น่าเป็นห่วง อยู่ 7 เรื่องหลักๆคือได้แก่ 1.กำลังซื้อของประเทศคู่ค้าที่หดตัวลง 2.กระแสเงินทุนไหลเข้า-ออกที่รวดเร็ว ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน  3.มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้าในรูปแบบต่างๆ

4.ปัญหาอุตสาหกรรมภายในประเทศ 5.ปัจจัยภายในประเทศของคู่ค้า  6.ความสามารถในการแข่งขันของประเทศคู่แข่ง และ7.ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งต้นทุนการผลิตจากค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้น และต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ซึ่งไทยอยู่ที่ประมาณ 15-20 % ของ GDP ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยเกิดความเสียเปรียบ

เรื่องโดย เรด บารอน

MThai news