แบงก์ชาติแจงสี่เบี้ยศก.เดือนพ.ย.ยังหดตัว

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / แบงก์ชาติแจงสี่เบี้ยศก.เดือนพ.ย.ยังหดตัว

ธปท.แถลงเศรษฐกิจเดือนพ.ย.ภาพรวมหดตัวจากเดือนก่อนตามการใช้จ่ายภาคเอกชนที่หดตัว แจงความเชื่อมั่นปรับลดลง การส่งออกดีบางหมวด -ท่องเที่ยวขยายตัวดี

ศก.1045

นายเมธี สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เศรษฐกิจเดือนพ.ย.2556 ในภาพรวมหดตัวจากเดือนต.ค. การใช้จ่ายภาคเอกชนที่ลดลงทั้งการบริโภคและการลงทุน เพราะประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายจากภาระหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัว 2.4% ตามการใช้จ่ายในสินค้าคงทน โดยเฉพาะยานยนต์ที่ลดลงจากฐานที่สูงมากในปีก่อนและความต้องการซื้อยานยนต์ใหม่น้อยลง ประกอบกับการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคหดตัว โดยเฉพาะในหมวดสินค้าคงทน ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง อาทิ การนำเข้า อาหารและเครื่องดื่ม และปริมาณการใช้เชื้อเพลิง

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัว 7.8% ตามการซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์และการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางส่วนเลื่อนการลงทุนออกไปเพื่อรอประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ขณะที่การลงทุนก่อสร้างขยายตัวชะลอลง ส่วนการผลิตเพื่อการส่งออกขยายตัวจากเดือนก่อนตามการส่งออกสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ส่วนภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่อง แม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวของจีนและเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศ

ทั้งนี้เศรษฐกิจต่างประเทศปรับตัวดีขึ้นส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าอย่างช้าๆ โดยเฉพาะต่อการส่งออกสินค้าเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ สินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า และปิโตรเคมี แต่อย่างไรก็ดี การส่งออกในบางสินค้ายังเผชิญกับข้อจำกัดด้านการผลิตโดยเฉพาะสินค้าประมงที่หดตัวจากปัญหาโรคระบาดในกุ้ง ส่วนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบที่ขยายตัวในอัตราต่ำจากข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีของไทยที่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อรสนิยมของตลาดได้มากนัก ซึ่งเมื่อรวมกับการหดตัวของการส่งออกเหล็กและโลหะจากผลของฐานที่สูงในปีก่อน การส่งออกจึงหดตัวร้อยละ 4 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยมีมูลค่าการส่งออกรวม 18,569 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับภาคการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในเดือนนี้อยู่ที่ 2.4 ล้านคน ขยายตัว 11.9% จากระยะเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวดีต่อเนื่องตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาค แม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวของจีนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศก็ตาม

MThai News