ผู้ประกอบการ เล็งขึ้นราคาสินค้าอีก 3-4% ต้นปี 2557

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ผู้ประกอบการ เล็งขึ้นราคาสินค้าอีก 3-4% ต้นปี 2557

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเมื่อเดือน พ.ย.2556 ที่ผ่านมา พบว่า ข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ 5 อันดับแรกไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน ได้แก่ 1.ต้นทุนการผลิตสูง 2.การปรับราคาสินค้าทำได้ยาก 3.การแข่งขันที่รุนแรงจากตลาดในประเทศ 4.ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ 5.ความไม่แน่นอนทางการเมือง

30

ภาพประกอบข่าว

ทั้งนี้สัดส่วนผู้ที่ตอบว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นข้อจำกัดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง แต่สัดส่วนผู้ตอบยังคงต่ำกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเดือนเม.ย.2553

และผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าต้นทุนการผลิตในเดือนนี้(พ.ย.56)ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน(ต.ค.56) และคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นในอีก 3 เดือนข้างหน้า สอดคล้องกับการคาดการณ์ราคาสินค้าและบริการที่เป็นต้นทุนในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วง 3-4%

แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการบางส่วนยังรอประเมินความชัดเจนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ทางการเมืองที่สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ยังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

MThai news