พาณิชย์ประเมินเงินเฟ้อปี 57 อยู่ที่ร้อยละ2.8

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / พาณิชย์ประเมินเงินเฟ้อปี 57 อยู่ที่ร้อยละ2.8

ก.พาณิชย์ประเมินเงินเฟ้อปี 2557 อยู่ในกรอบร้อยละ 2 – 2.8 เศรษฐกิจไทยโตร้อยละ 3-5

01

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ ซีพีไอ เดือนธันวาคม 2556 ดัชนีอยู่ที่ 106.01 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.14 จากเดือนพฤศจิกายน และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.67 ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน หรือ คอร์ซีพีไอ อยู่ที่ 103.64 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.10 จากเดือนพฤศจิกายน และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเกือบ ร้อยละ 1 ส่งผลให้ซีพีไอเฉลี่ยทั้งปี 56 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.18 ขณะที่ คอร์ซีพีไอ เฉลี่ยทั้งปี 56 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1

ส่วนแนวโน้มเงินเฟ้อปี 2557 กระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะอยู่ในกรอบ ร้อยละ 2.00-2.80 ภายใต้สมมติฐานที่ว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระดับ ร้อยละ 3-5 ราคาน้ำมันดิบดูไบ เฉลี่ยที่ 92-115 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล, อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ อยู่ที่ 28-34 บาทต่อดอลลาร์ และรัฐบาลยังคงใช้มาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวด้วยว่า หากในปีนี้รัฐบาลยกเลิกการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ซึ่งจะมีผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศปรับตัวสูงขึ้นนั้น จะส่งผลให้เงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1 จากเป้าหมายที่กำหนดไว้

ขณะเดียวกัน หากรัฐบาลยกเลิกการใช้นโยบายรถไฟฟรี จะส่งผลให้เงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.18 และหากยกเลิกนโยบายรถเมล์ฟรี ก็จะส่งผลให้เงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.11

สำหรับภาพรวมแล้วปีนี้ รัฐบาลยกเลิกมาตรการลดค่าครองชีพทั้งในส่วนของน้ำมันดีเซล รถเมล์ -รถไฟฟรี รวมทั้งการทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มอีกเดือนละ 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม จะส่งผลให้เงินเฟ้อปรับขึ้นราวร้อยละ 1.3 – 1.4 จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ทั้งนี้เชื่อว่าในภาพรวมแล้วอัตราเงินเฟ้อในปีนี้จะไม่เกินที่ระดับร้อยละ 4

MThai news