รฟม.เปิดขายซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้ว

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / รฟม.เปิดขายซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้ว

รฟม.ขายซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 2-15 ม.ค.57

09

นายรณชิต แย้มสอาด รองผู้ว่าการ รฟม.เปิดเผยว่าได้ออกประกาศเชิญชวนประกวดราคาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต มูลค่าโครงการ 26,569 ล้านบาท ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด(Provisional Sum) อีก 2,656 ล้านบาท รวมเป็น 29,225 ล้านบาท โดยเปิดขายซองตั้งแต่วันนี้ (2 ม.ค.-15 ม.ค. 57) และกำหนดให้ยื่นซองในวันที่ 11 เม.ย. 57

“หลังจากยื่นซอง ก็จะพิจารณาผู้ผ่านคุณสมบัติ และพิจารณาด้านเทคนิค จากนั้น จะเปิดซองราคากันต่อไป” นายรณชิต กล่าว

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระยะทางประมาณ 17.9 กิโลเมตร และสถานีรถไฟฟ้ายกระดับจำนวน 16 สถานี ประกอบด้วย งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและ งานระบบของสถานี งานอุโมงค์ทางลอดรัชโยธิน และงานอื่นๆ งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงประกอบด้วย โรงซ่อมบำรุง ศูนย์ควบคุมระบบ โรงจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถ จำนวน 2 แห่ง ที่สถานี กม.25 และสถานีคูคต การออกแบบและก่อสร้างงานระบบราง ซึ่งเป็นงานระบบรางบนทางยกระดับและในศูนย์ซ่อมบำรุงรักษา งานประกอบด้วย งานรางวิ่งและรางกระแสไฟฟ้าและงานอื่นๆ

แบ่งออกเป็น 4 สัญญา ได้แก่  สัญญาที่ 1 ก่อสร้างงานโยธา ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ ราคากลางรวม 15,423 ล้านบาท เป็นงานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับแนวเส้นทางหมอชิต-สะพานใหม่ ระยะทางประมาณ 11.4 กิโลเมตร และสถานีรถไฟฟ้ายกระดับจำนวน 12 สถานี ประกอบด้วย งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบของสถานี งานอุโมงค์ทางลอดรัชโยธิน และงานอื่นๆ

สัญญาที่ 2 ก่อสร้างงานโยธา ช่วงสะพานใหม่-คูคต ราคากลางรวม 6,738 ล้านบาท เป็นงานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับแนวเส้นทางสะพานใหม่-คูคต ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบของสถานี งานอุโมงค์ทางลอดรัชโยธิน และงานอื่นๆ

สัญญาที่ 3 ก่อสร้างงานโยธา ศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาและอาคารจอดรถ ราคากลางรวม 4,080 ล้านบาท เป็นงานก่อสร้างศูนย์ ซ่อมบำรุงประกอบด้วย โรงซ่อมบำรุง ศูนย์ควบคุมระบบ โรงจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถ จำนวน 2 แห ง ที่สถานี กม. 25 และสถานีคูคต จอดรถได้ประมาณ 1,042 คัน และ 713 คัน

และสัญญาที่ 4 งานออกแบบ จัดหาและติดตั้ง งานระบบรางรถไฟฟ้า  โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ราคากลางรวม 2,869 ล้านบาท โดยเป็นงานการออกแบบและก่อสร้างงานระบบรางสัญญาที่ 1: หมอชิต-สะพานใหม่  สัญญาที่ 2: สะพานใหม่-คูคต ซึ่งเป็นงานระบบรางบนทางยกระดับและในศูนย์ ซ่อมบำรุงรักษา (สัญญาที่ 3) งานประกอบด้วย งานรางวิ่งและรางจ่ายกระแสไฟฟ้าและงานอื่นๆ

 

MThai news