พาณิชย์ผวา!เงินเฟ้อหวั่นรัฐเลิกอุ้มรถไฟ-ค่าเรียน-น้ำมันดีเซล-ไฟฟ้า

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / พาณิชย์ผวา!เงินเฟ้อหวั่นรัฐเลิกอุ้มรถไฟ-ค่าเรียน-น้ำมันดีเซล-ไฟฟ้า

กระทรวงพาณิชย์ เผยหากรัฐบาลลดเลิกอุ้มรถไฟ-ค่าเรียน-น้ำมันดีเซล-ไฟฟ้า เงินเฟ้อทั้งปี 2557 อาจเพิ่มขึ้นถึง 3.9% ขณะที่ปี 2556 เงินเฟ้ออยู่ที่ 2.18%

ศรีรัตน์ รัษฐปานะ01

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) เดือนธ.ค. 2556 เท่ากับ 106.01 เทียบกับเดือนพ.ย. 2556 สูงขึ้น 0.14% เทียบกับเดือนธ.ค. 2555 สูงขึ้น 1.67% และเทียบเฉลี่ยปี 2556 กับปี 2555 สูงขึ้น 2.18% เป็นเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอลงตามการขึ้นของราคาสินค้ากลุ่มพลังงานได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ขณะที่กลุ่มอาหารสด เช่น เนื้อสุกร ไข่ ผักและผลไม้ มีราคาลดลง สำหรับอาหารสำเร็จรูปทั้งอาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้านมีราคาสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบประกอบกับเป็นเทศกาลปีใหม่ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น โดยเงินเฟ้อยังอยู่ในภาวะที่ดีมีเสถียรภาพ และอยู่ในช่วงที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ระหว่าง 2.10-2.60%

อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อปี 2556 อยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก มีอัตราขยายตัวที่ชะลอลง เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยเงินเฟ้อทั่วไปปี 2556 ขยายตัว 2.18% ชะลอตัวลงจากปี 2555 ที่อยู่ที่ 3.02% เป็นการชะลอตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2556 ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยลดลงอย่าง

สำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2557 อยู่ระหว่าง 2.00-2.80% โดยมีสมมติฐานหลัก คือ 1.อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) 3.0-5.0% 2.ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ระหว่าง 95-115 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล 3.อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ระหว่าง 29-34 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ4.รัฐบาลยังคงมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ได้แก่ จัดให้มีรถโดยสารประจำทางและรถไฟชั้น 3 โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนฟรี สนับสนุนค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล การอุดหนุนการใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามิเตอร์ขนาด 5 แอมแปร์ ไม่เกิน 50 หน่วย

แต่ทั้งนี้ หากมาตรการลดค่าครองชีพถูกยกเลิก จะกระทบต่อเงินเฟ้อให้เพิ่มสูงขึ้น 1.4-1.5% ซึ่งจะส่งผลให้เงินเฟ้อทั้งปี 2557 เพิ่มขึ้นประมาณ 3.9%

MThai News