นายกฯ เปิด”โอท็อป สโตร์”สุวรรณภูมิหวังดันสินค้าไทย

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / นายกฯ เปิด”โอท็อป สโตร์”สุวรรณภูมิหวังดันสินค้าไทย

พาณิชย์ จับมือ  ทอท. และคิง เพาเวอร์  ตั้ง OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

04

วันนี้ ( 6 ม.ค.57 ) นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิด OTOP สโตร์ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางศรีรัตน์ รัษฐปานะปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงาน

การจัดตั้ง OTOP Store ณ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามยุทธศาสตร์พัฒนาและขยายช่องทางการค้าในประเทศให้หลากหลายและทั่วถึง ทั้งนี้นอกเหนือจากการจัดตั้ง OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนงานที่จะเปิด OTOP Store ในพื้นที่ท่าอากาศยานสำคัญแห่งอื่น ๆ เช่น ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวมถึงจะขยายรูปแบบร้านค้า OTOP เข้าสู่ช่องทางการตลาด Modern Trade ในรูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย

สำหรับการจัดตั้ง OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแห่งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณศาลาไทยฝั่งตะวันออกและ ฝั่งตะวันตก อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จุดละ 50 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 100 ตารางเมตร โดยไม่มีค่าเช่าพื้นที่ เป็นระยะเวลา 3 ปี ส่วนในด้านการบริหารจัดการ OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้บริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งบริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบตกแต่ง ก่อสร้างร้านค้า และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วย

สำหรับกระบวนการจัดจำหน่ายสินค้าใน OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับบริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP Select ในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ จากผู้ประกอบการกว่า 100 ราย รวม 275 รายการ เพื่อจัดจำหน่ายในร้านค้า สำหรับการตั้งราคาจำหน่ายกระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับบริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด คำนวณกำไรเบื้องต้นไม่เกินร้อยละ 30 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ผลิต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ซื้อ และคาดว่ายอดจำหน่ายสินค้า OTOP ใน OTOP Store แห่งนี้ปีละไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

ส่วนการดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ใน OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้ง 2 แห่ง คือ บริเวณศาลาไทยฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก ภายใต้การบริหารงานของบริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด และการกำกับดูแลจากกระทรวงพาณิชย์ จะมีการคัดเลือกสินค้า OTOP Select ที่หลากหลายหมุนเวียนเข้าสู่ OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแห่งนี้เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สินค้า OTOP มีโอกาสเข้าถึงตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และนานาชาติที่ใช้บริการเดินทางเข้า – ออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปีละกว่า 34 ล้านคน และกระทรวงพาณิชย์จะนำรูปแบบ วิธีการบริหารจัดการ OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปใช้ในการขับเคลื่อนแผนงานขยายช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP ที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป

MThai news