ทีพีไอโพลีน เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุดรวม 5,000 ล้านบาท

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ทีพีไอโพลีน เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุดรวม 5,000 ล้านบาท

ทีพีไอ โพลีน เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด วงเงินเสนอขายรวม 5,000 ล้านบาทหุ้นกู้อายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 5.00% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 4 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 5.30% ต่อปี ขาย 14-16 ม.ค. 2557

ประชัย04

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL เผย บริษัทเตรียมจะเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 2 ชุด อันประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 5.00% ต่อปี ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 5.30% ต่อปี ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 โดยจะเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปประมาณวันที่ 14-16 ม.ค. 2557 ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท และราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยอยู่ในระหว่างการยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการ กลต.

สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุผู้ถือ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ โดยบริษัทจะชำระดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกๆ 3 เดือน และจะชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ BBB+ และมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ Stable จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมที่เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ขณะที่หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมที่เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รวมวงเงินเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

“ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และรองรับการลงทุนของบริษัททั้งในปัจจุบัน และการลงทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ มีกำลังผลิต 9 ล้านตันต่อปี มีส่วนแบ่งตลาด 18% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน บริษัทมีสายการผลิตปูนซีเมนต์ครบวงจรตั้งแต่การผลิตปูนเม็ด ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป คอนกรีต และไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งความต่อเนื่องของสายการผลิตปูนซีเมนต์ ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดและมีโครงสร้างต้นทุนที่แข่งขันในตลาดได้” นายประชัย กล่าว

นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เผยว่าซีไอเอ็มบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน ซึ่งการออกหุ้นกู้ในรอบที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน และคาดว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีอีกครั้งหนึ่ง

MThai News