กกพ.ดึงห้างช่วยลดใช้ไฟฟ้า8-10ม.ค.

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กกพ.ดึงห้างช่วยลดใช้ไฟฟ้า8-10ม.ค.

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เชิญชวนบรืษัทห้างร้าน ทุกแห่งลดการใช้ไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 8- 10 ม.ค. นี้ เหตุพม่างดส่งก๊าซมาไทย
ลดไฟ
นางพัลลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ. หรือ เรกูเลเตอร์) เปิดเผยว่า จากกรณีท่อส่งก๊าซธรรมชาติแหล่งเยตากุน ประเทศเมียนมาร์ ต้องหยุดซ่อมบำรุงระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.2556-14 ม.ค.2557 ส่งผลให้ก๊าซหายไปจากระบบ 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน เรกูเลเตอร์จึงร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อดำเนินโครงการนำร่องส่งเสริมการลดใช้ไฟในช่วงความต้องการสูงสุด หรือ Thailand Demand Response ระหว่าง 8-10 ม.ค.นี้ โดยได้เชิญชวนให้เอกชนรายใหญ่ร่วมเสนอตัวลดใช้ไฟ ล่าสุดมีการแสดงความจำนงมาแล้ว 8 ราย รวมกำลังไฟฟ้าที่จะลดได้ประมาณ 100 เมกะวัตต์

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 1.บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม เสนอลดใช้ไฟ 50 เมกะวัตต์ 2.บริษัท เหล็กสยาม (2001) 21.86 เมกะวัตต์ 3.บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช 1.77 เมกะวัตต์ 4.บริษัท เทสโก้ โลตัส 14.90 เมกะวัตต์ 5.บริษัท สยามพิวรรธน์ 0.14 เมกะวัตต์ 6.บริษัท สยามแม็คโคร 5.70 เมกะวัตต์ 7.บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 2.05 เมกะวัตต์ และ 8.ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 14.9 เมกะวัตต์

“ช่วง 3 วันคือ 8-10 ม.ค. ตามห้างที่ร่วมโครงการอาจมีการลดอุณหภูมิแอร์เพื่อประหยัดไฟตามโครงการนำร่องในช่วงเวลา 13.00 น.ซึ่งเป็นช่วงพีก ประชาชนก็อย่าต่อว่าหากจะร้อนบ้าง เพราะถือว่าเขาได้ช่วยชาติประหยัดในการเดินโรงไฟฟ้าด้วยน้ำมันเตาและดีเซลที่มีราคาแพง ซึ่งจะไปสะท้อนในค่าไฟ ซึ่งเป้าหมายเดิมที่วางไว้หากมีผู้ร่วมลด 200 เมกะวัตต์จะประหยัดค่าไฟได้ 0.05 สตางค์/หน่วย” นางพัลลภากล่าว

นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ.ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และยืนยันว่าประชาชนยังคงมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

MThai News