คาดปี57ยอดใช้พลังงานพุ่ง 2.5% น้ำมันเพิ่ม 1.4%

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คาดปี57ยอดใช้พลังงานพุ่ง 2.5% น้ำมันเพิ่ม 1.4%

รมว.พลังงานคาด ปี 57 ความต้องการใช้พลังงานเพิ่ม 2.5% เนื่องจากเศรษฐกิจขยายตัว

06

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในปี 2557 คาดว่าความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นจะเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ราว 2.5% ทั้งนี้ ประเมินภายใต้กรอบประมาณการด้านเศรษฐกิจปี 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)ที่จะขยายตัว 4.-5% ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก

ด้านความต้องการใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้น 1.4%โดยเป็นความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 1.5% เป็นการเพิ่มขึ้นของน้ำมันเบนซิน 0.6% น้ำมันดีเซล 1.6% ส่วนการใช้น้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้น 5.0% จากการขยายตัวของการเดินทางทางอากาศที่สูงขึ้น

การใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 4.0% จากความต้องการเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า และการใช้ลิกไนต์/ถ่านหินใกล้เคียงปี 2556 ขณะที่การใช้พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้าเพิ่มขึ้น 7% ทางด้านการผลิตไฟฟ้าปี 2557 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.1%

สำหรับมูลค่าการใช้พลังงานในปี 2556 มีมูลค่าการใช้พลังงานทั้งสิ้น 2.13 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.9% ด้านมูลค่าการนำเข้าพลังงานอยู่ที่ 1.42 ล้านล้านบาท ลดลง 2% ส่วนสัดส่วนการใช้ก๊าซแอลพีจี ที่ลดลงในสาขาครัวเรือนสอดคล้องกับสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในการใช้เป็นเชื้อเพลิงของรถยนต์ โดยคาดว่าเป็นผลจากการเพิ่มราคาแอลพีจีครัวเรือนเดือนละ 0.50 บาท ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 เป็นต้นมา ประกอบกับมาตรการตรวจเข้มปราบปรามการลักลอบจำหน่ายแอลพีจีผิดประเภท

 

MThai news