พาณิชย์ฟันธงไม่พบกักตุนน้ำมันปาล์ม

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / พาณิชย์ฟันธงไม่พบกักตุนน้ำมันปาล์ม

“กรมการค้าภายใน” ยังไม่พบความผิดปกติการกักตุนน้ำมันปาล์มบรรจุขวด ชี้ช่วงปลาย ก.พ.-มี.ค.อาจเกิดภาวะล้นตลาดได้

46(1)

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เผย การติดตามและตรวจสอบน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเพื่อการบริโภค ยังไม่พบความผิดปกติการกักตุน ขาดเเคลน และขายราคาเกินเพดานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ไม่เกิน 42 บาทต่อลิตร แม้สถานการณ์น้ำมันปาล์มดิบจะมีสต็อกลดลงในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตปาล์มอยู่ในช่วงปลายฤดูกาล ทำให้ปริมาณปาล์มดิบออกสู่ตลาดน้อยลงประมาณ 100,000-200,000 ตันต่อเดือน จึงทำให้สต็อกน้ำมันดิบที่ควรจะเกิน 250,000 ตัน เหลือ 210,000 ตัน ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณความต้องการ

“ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันปาล์มจนต้องมีการกักตุน เพราะผลผลิตฤดูกาลใหม่ปี 2557 ที่ประเมินว่าจะออกสู่ตลาดปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม จะมีปริมาณมากขึ้นกว่าปี 2556 หรือผลผลิตเพิ่มจาก 12 ล้านตัน เป็นกว่า 13 ล้านตัน ทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มอาจเกิดภาวะล้นตลาดได้ ซึ่งขณะนั้นรัฐบาลก็จะต้องมีมาตรการเพื่อดูดซับน้ำมันปาล์ม ส่วนเกินออกสู่ตลาดอีกครั้ง ขณะเดียวกัน คณะอนุกรรมการปาล์มน้ำมันได้ให้กระทรวงพลังงานชะลอแผนการผลิตน้ำมันดีเซล B7 ให้เหลือแค่ B4 ทำให้เหลือน้ำมันดิบเพื่อการบริโภค ซึ่งในส่วนนี้จะทำให้มีน้ำมันดิบเพื่อการบริโภคออกสู่ตลาด 30,000 ตันต่อเดือน” นายสมชาติกล่าว

นางวิวรรณ บุณยประทีปรัตน์ เลขาธิการ สมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เท่าที่มีการติดตามสถานการณ์ปริมาณผลปาล์มดิบปี 2557 จากพื้นที่ 4.3 ล้านไร่ จะมีปริมาณ 12-13 ล้านตัน นำไปผลิตเป็นน้ำมันดิบประมาณ 2 ล้านตัน แบ่งเป็นผลิตเพื่อการบริโภคกว่า 1 ล้านตัน และพลังงานทดแทน หรือไบโอดีเซลกว่า 700,000 ตัน ที่เหลือเป็นสตอกและเพื่อการส่งออก ดังนั้น จึงเชื่อว่าผลผลิตปาล์มดิบของประเทศไทยปีนี้จะเพียงพอต่อการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน

ส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่าปริมาณน้ำมันปาล์มดิบตึงตัว เกิดในกรณีชะลอแผนการผลิตน้ำมันดีเซล B7 ให้เหลือแค่ B4 รวมถึงการดูแลต้นทุนด้านต่างๆ ทั้งการตลาด เชื่อว่าประเทศไทยจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในการบริโภคเหมือนในอดีตที่ผ่านมา และไม่จำเป็นต้องต่อคิวซื้อน้ำมันปาล์มขวดบริโภค และไม่จำเป็นต้องนำเข้า เพราะทุกฝ่ายมั่นใจว่าน้ำมันปาล์มดิบจะเพียงพอต่อการใช้ในประเทศ โดยรวมผลปาล์มดิบเริ่มออกสู่ตลาดน้อยลง แต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป ปริมาณผลปาล์มดิบในประเทศจะสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าจากปริมาณผลปาล์มดิบออกสู่ตลาดน้อยลงทำให้ราคาผลปาล์มดิบขณะนี้เฉลี่ยจะอยู่ที่ 5.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่พอใจ โดยราคาผลปาล์มดิบ 5.50 บาทต่อกิโลกรัม ถือเป็นอัตราที่สูง เพราะเมื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตจากที่กำหนดเพดานไว้ราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร จะต้องไม่เกิน 42 บาท ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบจะเฉลี่ยไม่เกิน 27-29 บาทต่อกิโลกรัม

MThai News