“โต้ง”ชี้แจงกกต.กู้เงิน 130,000 ล้านบาท

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / “โต้ง”ชี้แจงกกต.กู้เงิน 130,000 ล้านบาท

“กิตติรัตน์ ณ ระนอง” พร้อมขออนุมัติ กกต. กู้เงิน 130,000 ล้านบาท ย้ำไ่ม่ได้ก่อหนี้ก้อนใหม่ แต่เป็นโครงการต่อเนื่อง

กิตติรัตน์+

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและ ก่อภาระหนี้ก้อนใหม่ เผยช่วงเย็นนี้จะชี้แจงกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เกี่ยวกับแนวทางการขอกู้เงิน 130,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาลผลิต 56/57 โดยยืนยันว่าเป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ ครม. มีมติอนุมัติให้ดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงไตรมาส3 ปี 2556 อีกทั้งไม่ได้เป็นการก่อภาระหนี้ก้อนใหม่แต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้เป็นการดำเนินการที่เป็นภาระ หรือกระทบต่อกรอบวินัยทางการคลังอีกด้วย

การกู้เงินในโครงการรับจำนำข้าว130,000 ล้านบาทนั้น ส่วนตัวผมเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในระบบของประเทศโดยเรื่องนี้ กระทรวงการคลังจะดำเนินการในแนวทางเดียวกันกับที่เคยได้สอบถาม เรื่องการออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอล์ฟโลน) และการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเหลือ 0.005 บาทต่อลิตร ซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินให้เกษตรกรที่นำข้าวเข้าโครงการและได้รับใบประทวนแล้วนั้น ขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำลังทยอยจ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง

MThai News