ปตท.ดัน”GPSC”เข้าตลาดหุ้นกลางปียันการเมืองไม่กระทบ

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ปตท.ดัน”GPSC”เข้าตลาดหุ้นกลางปียันการเมืองไม่กระทบ

ปตท.มั่นใจขายหุ้นไอพีโอ บริษัทโกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ GPSC กลางปีนี้ ไม่หวั่นการเมืองวุ่นวาย

ปตทกรุ๊ป02-vert
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เผยขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างการดำเนินการนำบริษัทย่อย คือ บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GPSC)เข้าตลาดหุ้นในกลางปีนี้ ซึ่งปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้น เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการตามขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งมีมีการโอนธุรกิจไฟฟ้าในกลุ่มปตท. เข้ามาอยู่ใน GPSC ด้วย ทำให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 2 พันเมกะวัตต์

การแยกธุรกิจไฟฟ้าออกมาตั้งเป็นบริษัท GPSC และมีแผนนำเข้าตลาดหุ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการลงทุนธุรกิจไฟฟ้า รวมทั้งเปิดโอกาสให้บริษัทดังกล่าวระดมทุน เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วย ปัจจุบัน GPSC อยู่ระหว่างหาโอกาสเข้าไปลงทุนธุรกิจไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติม โดยสนใจลงทุนทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซฯเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าไบโอแมส ซึ่งพบว่าในประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาว เมียนมาร์และอินโดนีเซียมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ)ประมาณ 25-30%ของทุนจดทะเบียน เพื่อนำเงินมาลงทุนให้บรรลุเป้าหมายการผลิตไฟฟ้ารวม 6พันเมกะวัตต์ในปี 2563 ทำให้โครงสร้างรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 5-10%ของรายได้รวมในอีก 6ปีข้างหน้า

บริษัท GPSC ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2556 โดยมีปตท.ถือหุ้น 30.10 % บมจ.พีทีที โกบอล เคมิคอล 30.31% บมจ.ไทยออยล์ 11.88 % และไทยออยล์เพาเวอร์ 27.71% ซึ่งการผลักดันแยกธุรกิจไฟฟ้าออกมาเป็นบิสซิเนส ยูนิตนี้ ระยะสั้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เผชิญอยู่ อีกทั้งปตท. มีกลยุทธ์ในการผนึกพลังร่วมพร้อมกับการเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันของกลุ่ม ปตท.

MThai News