อึ้ง!คอร์รัปชั่นไทยรุนแรงขึ้น กินค่าหัวคิว 35%

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / อึ้ง!คอร์รัปชั่นไทยรุนแรงขึ้น กินค่าหัวคิว 35%

หอการค้าไทย  เผยผลสำรวจสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย ลดลงจากระดับปานกลางมาอยู่ในระดับรุนแรง ผู้ประกอบการต้องจ่ายใต้โต๊ะถึง 35 % เพื่อให้ได้งาน

01

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผย ผลสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย ประจำเดือนธันวาคม 2556 จากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ ข้าราชการ และประชาชน จำนวน 2,400 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ที่ระดับ 39 คะแนน ลดลงจากการสำรวจเมื่อเทียบเดือนมิถุนายน 2556 ที่อยู่ที่ระดับ 41 คะแนนถือว่าลดลงจากสถานการณ์ระดับปานกลางมาอยู่ในระดับรุนแรง

นอกจากนี้ จากการสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจกับภาครัฐจะต้องจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ (ใต้โต๊ะ) แก่ข้าราชการ นักการเมืองที่ทุจริต เพื่อให้ได้สัญญาคิดเป็นร้อยละ 25-35 ของงบประมาณ ซึ่งหากต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะมากจะกระทบต่อจีดีพีของประเทศลดลงร้อยละ 2.8-3.6

ขณะที่ผลการจัดอันดับดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ของโลก ประจำปี 2556 รวม 177 ประเทศพบว่าประเทศไทยอยู่อันดับ 102 ลดลงจากปี 2555 ที่อยู่อันดับ 88 สะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาคอร์รัปชั่นของไทยแย่ลง

ส่วนในปี 2557 ยังมองว่า ปัญหาคอร์รัปชั่นไทย จะยังไม่ดีขึ้น และที่มีการออกมาชุมนุม โดยมีการนำปัญหาคอร์รัปชั่น มาเป็นประเด็น ถือเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าสังคมมีการตื่นตัวและไม่เห็นด้วยกันการคอร์รัปชั่นมากขึ้น

MThai news