สัญญาณเตือน!! ศก.ไทยถดถอย 3 เดือนหน้าฟุบ

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / สัญญาณเตือน!! ศก.ไทยถดถอย 3 เดือนหน้าฟุบ

โพลล์ เผย ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อสถานะเศรษฐกิจไทย ต่ำสุดรอบ 3 ปีครึ่ง และจะแย่ลงอีกใน 3 เดือนข้างหน้า

04

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง “ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยใน 3-6 เดือนข้างหน้า” พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของนักเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่ที่ 17.85 ปรับตัวลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนหน้าที่อยู่ในระดับ 36.99 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับจากมีการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ (หรือต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง)

และการที่ค่าดัชนีอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ค่อนข้างมากสะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางเศรษฐกิจไทยที่อ่อนแอเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

ด้านดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจใน 3 เดือนข้างหน้า ค่าดัชนีปรับตัวลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนหน้า และอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 50 สะท้อนให้เห็นแนวโน้มเศรษฐกิจจะแย่ลงอีกในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ส่วนดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจในระยะ 6 เดือนข้างหน้า

แม้ค่าดัชนีจะปรับตัวลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนหน้าเช่นเดียวกัน แต่การที่ค่าดัชนียังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า 50 สะท้อนเห็นเห็นถึงความเชื่อมั่นที่คาดว่าเศรษฐกิจในระยะ 6 เดือนข้างหน้าน่าจะดีขึ้นกว่าปัจจุบัน

เมื่อพิจารณาปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะ 6 เดือนข้างหน้าที่จะคอยประคองเศรษฐกิจไม่ให้ทรุดตัว คือ การส่งออก, การท่องเที่ยวจากต่างประเทศ, การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่ปัจจัยด้านการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐจะยังคงเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจต่อไป

ด้านความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ในประเด็นวัฏจักรเศรษฐกิจว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงใดของวัฏจักร พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 67 เห็นว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงถดถอย รองลงมาร้อยละ 10 เห็นว่าอยู่ในช่วงขยายตัว ส่วนร้อยละ 5 เห็นว่าอยู่ในช่วงตกต่ำ แต่มีเพียงร้อยละ 2 เห็นว่าอยู่ในช่วงรุ่งเรือง

เมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนหน้าในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แล้วแบ่งวัฏจักรออกเป็น 2 ฟาก คือ ฟากเศรษฐกิจขยายตัวจนถึงจุดสูงสุด และฟากเศรษฐกิจถดถอยจนถึงจุดต่ำสุด จะพบว่าวัฏจักรมีการเคลื่อนเข้าสู่ภาวะถดถอยมากขึ้น

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่ในสถานที่อ่อนแอเป็นอย่างมาก และจะแย่ลงอีกใน 3 เดือนข้างหน้า ขณะที่เศรษฐกิจไทยในระยะ  6 เดือนข้างหน้าจะปรับตัวดีขึ้น โดยภาคการส่งออกจะเป็นปัจจัยสำคัญที่คอยประคองเศรษฐกิจไม่ให้แย่ลงไปกว่านี้

ส่วนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐจะยังคงเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งวัฏจักรเศรษฐกิจมีการเคลื่อนเข้าสู่ภาวะถดถอยมากขึ้น

ทั้งนี้ผลสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 32 แห่ง จำนวน 60 คน โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 8-17 ม.ค.57

MThai news