“กิตติรัตน์”แจงกกต.กู้เงิน1.3 แสนลบ.ไม่ใช่ก่อหนี้ใหม่

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / “กิตติรัตน์”แจงกกต.กู้เงิน1.3 แสนลบ.ไม่ใช่ก่อหนี้ใหม่

“โต้ง”แจงสี่เบี้ย กกต. เหตุกู้เงิน 1.3 แสนล้านบาท เป็นภาระผูกพันต่อเกษตรกร ไม่ใช่เพื่อก่อหนี้ใหม่

กิตติรัตน์-ณ-ระนอง
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต. ) ซึ่งมีนายศุภชัย สมเจริญ เป็นประธานว่า ตามที่กระทรวงการคลัง มีหน้าที่ในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ แต่เนื่องจากมี พ.ร.ฏ.ยุบสภา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสว่า การดำเนินการตรงนี้ไม่มีอะไรเคลือบแฝง ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 181 ก็เสนอเรื่องให้ กกต.รับทราบและพิจารณา

เรื่องข้าวเป็นการกู้เงินมาเพื่อชำระข้าว ที่เรารับจำนำไว้แล้ว ไม่ใช่เรื่องที่ไปก่อภาระผูกพันใหม่ โดยมีการรับจำนำตั้งแต่เดือน ก.ย. 2556 มีการออกใบประทวนตั้งแต่เดือน ต.ค. 2556 มีการชำระค่าจำนำข้าวไปแล้วจำนวนหนึ่งแล้ว เมื่อมีการยุบสภาความผูกพันที่มีต่อเกษตรกร ที่เราออกใบประทวนไปแล้ว ซึ่งมีสิทธิ์นำข้าวมาจำนำตามใบประทวนต่าง ๆ รัฐก็มีหน้าที่จ่ายค่าจำนำตรงนี้ ขอเรียนว่า เป็นเงินที่จะจ่ายตรงผ่านบัญชีเกษตรกร ดังนั้นการดำเนินการเชื่อว่าเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ไม่มีอะไรที่ขัดต่อหลักการของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้

“ก็เอาแง่มุมที่กระทรวงการคลัง มีหน้าที่จัดหาวงเงินมาเพื่อชำระการจำนำข้าว ผมคงชี้แจงตรงนี้เป็นหลัก ส่วนเรื่องอื่นใดนั้นมีหน่วยงานอื่น เช่น ป.ป.ช. ดูเรื่องอยู่ ก็ให้หน่วยงานเหล่านั้นทำหน้าที่ไป เข้าใจว่ากระทรวงพาณิชย์ ก็ได้ชี้แจงไปว่าส่วนที่ดำเนินการขายผ่านจีทูจี และรัฐวิสาหกิจของประเทศที่มีการตกลงกันนั้น ก็ว่ากันไปแต่ละกรณี เพียงแต่ว่าเงินค่าจำนำข้าว เรารับข้าวจากชาวนามาแล้ว เราก็มีหน้าที่จ่ายเงินให้เขา ซึ่งไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระใหม่ให้กับประเทศ” นายกิตติรัตน์ กล่าว

พร้อมทั้งระบุว่า รัฐบาลอาจถูกมองว่าใช้เงินจำนวนมากไปดูแลชาวนา แต่ความจริงไม่ว่ารัฐบาลชุดใดก็ใช้เงินดูแลชาวนาทั่วประเทศ รวมถึงรัฐบาลชุดที่แล้ว ซึ่งภาระที่ส่งต่อข้ามมารัฐบาลใหม่นั้นรัฐบาลชุดนี้ก็ดูแลต่อ

MThai news