AOTเร่งขยายสนามบินเชียงใหม่คาดผุ้โดยสาร6.2 ล้านคนปีนี้

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / AOTเร่งขยายสนามบินเชียงใหม่คาดผุ้โดยสาร6.2 ล้านคนปีนี้

ท่าอากาศยานไทย AOT เร่งขยายสนามบินเชียงใหม่ ลงทุน 5.7 ล้านบาท รองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 6.2 ล้านคน

สนามบินเชียงใหม่

น.ท.หลักชัย เฉลยปราชญ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. คาดว่า ปี 2557 ท่าอากาศยานเชียงใหม่(ทชม.)จะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 6.2 ล้านคน จากปี 2556 มีจำนวนผู้โดยสาร 5.46 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.67 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่ ทชม.มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ตั้งแต่ปี 2553

เนื่องจากมีสายการบินต้นทุนต่ำทยอยเปิดตัวเข้ามาในธุรกิจการบิน ทำให้ผู้คนหันมาโดยสารทางอากาศมากขึ้น อีกทั้ง ยังมีการเพิ่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนที่เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สืบเนื่องจากปัจจุบัน ทชม.มีสายการบินที่ทำการบินภายในประเทศ 8 สายการบินใน 14 เส้นทาง และสายการบินที่ทำการบินระหว่างประเทศ 19 สายการบินใน 18 เส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางบินตรงเชื่อมกับเมืองใหญ่ ของประเทศจีนถึง 10 เส้นทาง

โดยการเพิ่มหลุมอากาศยานขนาดใหญ่จำนวน 1 หลุมจอด จากเดิมที่มีหลุดจอดขนาดใหญ่ 7 หลุมจอด, การขยายพื้นที่ห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ประมาณ 2,000 ตารางเมตร จากเดิมมีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร, การปรับปรุงพื้นที่ว่างบริเวณลานจอดรถยนต์ให้เป็นศูนย์ OTOP ซึ่งได้รับงบประมาณปี 2557 วงเงิน 5.7 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน และ การขยายเวลาเปิดให้บริการ ท่าอากาศยานเป็น 24 ชั่วโมง จากเดิมที่เปิดให้บริการระหว่างเวลา 06.00 – 24.00 น.ทั้งนี้ หลังจากโครงการพัฒนาฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ เชื่อว่าจะทำให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็น 1 ใน 6 ท่าอากาศยาน ภายใต้การกำกับดูแลของ ทอท. มีทางวิ่ง 1 เส้น ขนาด 3,400 x 45 เมตร สามารถรองรับอากาศยานได้สูงสุด 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง มีหลุมจอดอากาศยานขนาดใหญ่ 7 หลุมจอด และหลุมจอดอากาศยานขนาดเล็ก 3 หลุมจอด ทั้งนี้ อาคารผู้โดยสารมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยได้ได้สูงสุด 8 ล้านคนต่อปี

MThai News