ธอส.ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้ 1.3 แสนลบ.

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ธอส.ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้ 1.3 แสนลบ.

ปิลันธน์โอวาท01ธอส.เสนอ 2 แพ็คเกจสินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยต่ำ หวังยอดสินเชื่อปีนี้ 130,000 ล้านบาท

 

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ปี 2557 นี้ ธนาคารได้กำหนดเป้าสินเชื่อจำนวน 130,000 ล้านบาท มั่นใจว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะพอใจแพ็คเกจใหม่ เพราะลูกค้าของธนาคารเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยจริง และในปีนี้ธนาคารได้ขยายสาขาในภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีกเพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก  สำหรับไตรมาสแรกธนาคารได้เตรียมวงเงินสินเชื่อ 40,000 ล้านบาท จัดทำแพ็คเกจ “สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไตรมาส 1 ปี 2557”

โดยแพ็คเกจที่ 1 สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มลูกค้าบุคลากรภาครัฐ  กลุ่มสวัสดิการไม่มีเงินฝาก  กลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่นหักเงินเดือน  กลุ่มลูกค้ารายย่อยโครงการจัดสรรพันธมิตรธนาคาร เสนออัตรา ดอกเบี้ยปีแรก 3.75% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีรายย่อยสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีกู้ชำระหนี้ หรือซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบัน MRR ธอส.เท่ากับ 6.975%) วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท

แพ็คเกจที่ 2  สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้ารายย่อย เสนออัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3.75% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.975% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีรายย่อยสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ  MRR-1.00% ต่อปี และลูกค้ารายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี กรณีกู้ชำระหนี้ หรือซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR วงเงินรวม
10,000 ล้านบาท  สามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 และต้องทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2557

MThai News