ตลาดหุ้นสั่งพักการซื้อขายหุ้น EIC

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ตลาดหุ้นสั่งพักการซื้อขายหุ้น EIC

ตลาดหุ้นขึ้นเครื่องหมาย H สั่งพักการซื้อขายหุ้น EIC หลังก.ล.ต. ตรวจพบ “นายบี เตชะอุบล” ได้เข้าซื้อหุ้นในราคาตามคำเสนอซื้อ

d]9

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยว่าได้สั่งพักการซื้อขาย หรือขึ้นเครื่องหมาย H ของการซื้อขายรอบเช้า ของหุ้นบริษัทอุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC วันที่ 23 มกราคม 2557  เนื่องจาก EIC ยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องความผิดปกติในการซื้อขายหุ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และการตัดสินใจของผู้ลงทุน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ตรวจสอบพบว่านายบี เตชะอุบล ได้เข้าซื้อหุ้น EIC ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 1,017,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาในคำเสนอซื้อราคาหุ้นละ 1.25 บาท ทำให้ราคาหุ้น EIC ที่นายบี เสนอซื้อต่อผู้ถือหุ้นทุกรายมิได้เป็นราคาหรือรูปแบบเดียวกันอันอาจก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในระหว่างผู้ถือหุ้นของกิจการ โดยนายบีอยู่ระหว่างทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ EIC โดยจะปิดรับซื้อในวันที่ 27 มกราคม 2557

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสั่งพักการซื้อขาย EIC จนกว่าจะเปิดเผยการแก้ไขการดำเนินการเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ EIC ของนายบีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน

MThai News